PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Akademia Górnośląska nawiązały współpracę w obszarze rozwoju gospodarczego

Drukuj

12 kwietnia 2024 roku Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach nawiązały współpracę w obszarze rozwoju gospodarczego, wzajemnej promocji, badań ekonomicznych rynku, a także w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie w zakresie pogłębiania wiedzy na temat systemu gospodarki o obiegu zamkniętym, który jest obecnie poruszany m.in. w wielu unijnych dyrektywach. WIĘCEJ NA TEN TEMAT.

Wśród obszarów współdziałania obu instytucji należy wymienić:

  • promocję organizowanych szkoleń, konferencji, eventów,
  • wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracowników Federacji, jak i Akademii,
  • poszukiwanie nowych pól do działania i aktywnej promocji, a także kontaktów biznesowych,
  • prowadzenie badań eksperckich,
  • współpracę w zakresie podnoszenia jakości gospodarki i jej promocji w kręgach biznesowych.


Podczas uroczystego podpisania porozumienia Uczelnię reprezentowały: JM Rektor AG dr Marta Adamczyk, która została nominowana na Wiceprzewodniczącą Rady Programowej Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Prorektor ds. kształcenia dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG, nominowana na Przewodniczącą Komitetu Lifelong Learning. W imieniu Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich porozumienie podpisał Prezes Zarządu Pan Michał Gawroński. Gratulujemy! 

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+