PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Przedstawicielki Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” uczestniczkami Międzynarodowego Sympozjum Naukowego

Drukuj

W dniu 21 maja 2024 r. członkinie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” wzięły udział w VIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Zdrowie i bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku”. Celem przedsięwzięcia było ukazanie problemów, z jakimi mierzy się człowiek w XXI wieku na tle takich dziedzin jak: medycyna, prawo, marketing i zdrowie publiczne. Sympozjum zostało otwarte przez JM Rektor dr Martę Adamczyk.

W pierwszej części do tematyki związanej z sympozjum wprowadziły słuchaczy Prodziekan ds. współpracy z zagranicą – dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. AG, opiekun Koła Naukowego Kosmetologii – dr Katarzyna Wytyczak oraz Kierownik Katedry Kosmetologii dr n.med. Beata Malara.

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” reprezentowały Klaudia Pieczka, Julia Ducka, Joanna Rolka-Kosider oraz Agnieszka Kotowska. We wspólnym wystąpieniu Klaudia Pieczka, Julia Ducka i Joanna Rolka-Kosider przedstawiły referat pt. „Piękno ponad zdrowie człowieka w XXI w. Wybrane aspekty nieudanych zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej w kontekście różnych dziedzin prawa”. Prelekcja obejmowała zakres prawa cywilnego i karnego w odniesieniu do nieudanych zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Przedstawiono w niej konsekwencje prawne, jakie mogą wynikać z takich sytuacji zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Omówiono prawa pacjentów do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku błędów medycznych oraz odpowiedzialność karną lekarzy za nieprawidłowo przeprowadzone zabiegi. Podkreślono również ryzyka i komplikacje zdrowotne związane z nieudanymi zabiegami, wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjentów.

 

 

Joanna Rolka-Kosider zaprezentowała wystąpienie pt. „Rola prawa administracyjnego w zapewnieniu równego dostępu do opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami w obliczu współczesnych zagrożeń zdrowotnych”. Prelegentka przedstawiła, jak przepisy prawne mogą wspierać i chronić prawa osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im równy dostęp do usług medycznych. Wskazała również na bariery pojawiające się w tym zakresie, opierając się na konkretnych przykładach.

Tytuł wystąpienia Agnieszki Kotowskiej to: „Prawo ochrony danych osobowych w sektorze medycznym – analiza wybranych regulacji prawnych dotyczących prywatności pacjentów oraz bezpieczne przechowywanie informacji medycznych w erze cyfrowej”. Studentka przedstawiła kluczowe przepisy i normy prawne mające na celu ochronę wrażliwych danych pacjentów przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami.

Dziękujemy przedstawicielkom Koła za wygłoszenie prelekcji.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+