PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Promocja doktorska Pani Barbary Paw - pracownika Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej

Drukuj

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie zostały wręczone odznaczenia państwowe, promocje doktorskie, a także stypendia Ministra i nagrody Rektora.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wręczono promocje doktorskie. Promowani po złożeniu przysięgi doktorskiej odebrali dyplomy z rąk promotorów. Wśród nich znalazła się również Pani dr Barbara Paw.

Podstawę nadania stopnia doktora nauk prawnych stanowiła obroniona na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach rozprawa pt. „Zjawisko mobbingu a aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” napisana pod kierunkiem naukowym promotora dra hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ oraz promotora pomocniczego dra Daniela Wojtczaka, pracownika Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach.

Recenzentami rozprawy byli: dr hab. Sabina Grabowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. WSPiA RSW z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Pani dr Barbara Paw jest absolwentką dwóch kierunków studiów: Prawa i Administracji. Kierunek Administracja studiowała na Wydziale Zamiejscowym Akademii Górnośląskiej w Żorach. Następnie kontynuowała naukę na Wydziale Zarządzania Akademii Górnośląskiej w Katowicach na kierunku Prawo. Obecnie Pani doktor udziela nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich, a także prowadzi mediacje w Nieodpłatnych Punktach Porad Prawnych, Obywatelskich i Mediacji.

Pani Doktor, w imieniu władz Akademii Górnośląskiej oraz całej społeczności akademickiej składamy serdeczne gratulacje.

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+