PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka powołany na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademii Górnośląskiej

Drukuj

Z radością informujemy, że pan prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademii Górnośląskiej.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka to absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawę doktorską pt. „Metoda bezprzewodowego pomiaru wielkich momentów” obronił w 1984 roku w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej. W 1989 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, w 2004 roku tytuł profesora w dziedzinie Ekonomii, a w 2005 roku został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Politechnice Częstochowskiej.  

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka był także kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych przez KBN, oraz MNiSW. Przykładowe projekty to: 

  • Identyfikacja i monitoring czynników wpływających na decyzje marketingowe w małych przedsiębiorstwach,
  • Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych, 
  • Opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu, 
  • Model adaptacji Inteligentnego Systemu Decyzji w przedsiębiorstwie. 

Jest autorem i współautorem 325 opracowań naukowych, w tym m.in.: 33 monografii, 16 książek, 6 podręczników, 109 referatów, 46 artykułów w czasopismach oraz ekspertem i rzeczoznawcą

  • Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
  • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
  • Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności, Zakład Ekspertyz Gospodarczych PETEX, 
  • Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w specjalności: Organizacja pracy w przemyśle. 

Autor i współautor patentów: „Układ przetwarzania kolejności napięciowych przebiegów zmiennych na dwuwartościowy sygnał cyfrowy” oraz "Układ pomiarowy momentu skręcającego, mocy i prędkości obrotowej wału”, a także „Symulator momentu obrotowego”. Obecnie jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnejpełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, Przewodniczącego Rady Gospodarczej Katowickiego Klubu Gospodarczego (filia w Częstochowie), Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Zagranicą Polska - Espania – Italia. Jest także Członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Komitetu Naukowego i Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma elektronicznego "Multimedia&Informatyka" oraz Członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu "Współczesne Zarządzanie". 

Za działalność naukową, menedżerską i społeczną został odznaczony wieloma medalami i wyróżnieniami. Były to m.in.: medal „Zasłużonemu dla Uczelni” Politechniki Częstochowskiej, Srebrna i Złota odznaka TNOiK, medal KEN, medal im. Karola Adamieckiego, medal im. prof. Janusza Groszkowskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, medal „W uznaniu za szczególne osiągnięcia naukowe” z nominacją i wpisem do Złotej Księgi Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005, nominacja i wpis do Złotej Księgi Nauki Polskiej, Naukowcy Zjednoczonej Europy. 

Jest laureatem trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu: „Złote Pióro Przeglądu Organizacji 2016". Otrzymał także Odznaczenie państwowe „Zasłużony dla rozwoju gospodarki RP” 2016, Złotą Odznakę Honorową TNOiK z Wieńcem „Zasłużony Działacz”. 

 

Witamy w naszej Uczelni i cieszymy się na myśl wspólnie podejmowanych już niebawem inicjatyw.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+