PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawnicy z kazachstańskich uczelni gośćmi Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Drukuj

W dniu 10 października 2023 roku odbyło się spotkanie, na którym Katedra Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania naszej Akademii przywitała Gości - prawników z zaprzyjaźnionych uczelni w Republice Kazachstanu.

Do Akademii przyjechały na studia trzy studentki z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kunayeva w Ałmacie, a to panie: Zhamila Myrzabek, Anelya Suinbek oraz Kamilla Ustabayeva oraz doktorant pan Damir Digay z Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Zhetysu w Tałdy Kurganie. Pan Damir Digay jest zarazem radnym Rady Obwodu Ałmatyńskiego Maslichatu. Maslichat stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego w Republice Kazachstanu.

Panie Żamila Myrzabek, Anelya Suinbek i Kamilla Ustabayeva za sprawą wykładowców Akademii będą poznawały tajniki polskiego i europejskiego systemu prawa, natomiast pan Damir Digay przebywa w Akademii na stażu naukowym, gromadząc materiały do swojej doktorskiej rozprawy.

Obok gości uczestnikami spotkania był kierownik Katedry Prawa i Administracji AG prof. Andrzej Bisztyga, prof. Stefan Dyrka oraz doktorant mgr Maciej Rosa z Katedry PiA AG. Swoją obecnością spotkanie zaszczyciła JM Rektor Akademii Górnośląskiej dr Marta Adamczyk. Profesorowie Andrzej Bisztyga i Stefan Dyrka w obydwu w/w kazachstańskich uczelniach byli profesorami wizytującymi, wykładającymi odpowiednio w zakresie prawa konstytucyjnego i europejskiego oraz nauk o zarządzaniu.

Uniwersytet Kunayeva w Ałmacie oraz Państwowy Uniwersytet Zhetysu w Tałdy Kurganie są uznanymi w Kazachstanie ośrodkami nauki i kształcenia w zakresie prawa, a zarazem są to ośrodki badawcze od lat zaprzyjaźnione z Akademią Górnośląską a zwłaszcza z jej katedrą Prawa i Administracji.

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+