PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pozytywna ocena PKA potwierdzająca wysoką jakość kształcenia

Drukuj

Z dumą informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna już po raz kolejny potwierdziła wysoką jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość, realizowanym w Akademii Górnośląskiej.

Uchwałą nr 362/2024 z dnia 22 maja 2024 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną potwierdzając, że proces kształcenia realizowany w Akademii Górnośląskiej umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się, a wszystkie kryteria oceny programowej zostały uznane za spełnione.
Komisja doceniła przede wszystkim praktyczny aspekt programu kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz metody kształcenia zorientowane na studentów, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i dające możliwość aktywnego udziału w procesie nauczania. Stosowane metody dydaktyczne są w opinii członków komisji nastawione na kształtowanie kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych na stanowisku specjalisty księgowego i finansowego.

Osiągnięty sukces odzwierciedla wysoki poziom pracy i zaangażowania zarówno kadry akademickiej, jak i samych studentów kierunku Finanse i Rachunkowość.

Jednocześnie informujemy, że w AG (oddział w Katowicach oraz Wydział Zamiejscowy AG w Żorach) trwa rekrutacja na:

studia I stopnia:

Studia II stopnia:

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+