PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowy projekt w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

Drukuj

Akademia Górnośląska rozpoczęła realizację projektu „Instytucja partnerstwa publiczno – prywatnego. Aspekt teoretyczno–praktyczny. Ogólnopolskie seminarium naukowe prawniczych i turystycznych kół naukowych” w ramach programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Jest to już kolejny projekt jaki Akademia Górnośląska realizuje w ramach tego programu.

Tegoroczny projekt dotyczy organizacji ogólnopolskiego seminarium naukowego prawniczych i turystycznych kół naukowych. Tematyka seminarium skupia się na dogłębnym zbadaniu modeli partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz ich roli w stymulowaniu rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Rozpatrywane będą kwestie prawne, ekonomiczne, a także zarządcze związane z wdrażaniem projektów PPP. Celem seminarium jest zaprezentowanie konkretnych studiów przypadku przez studentów prawa oraz turystyki, przedyskutowanie sprawdzonych metod, jak również wyzwań i szans płynących z kooperacji pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w różnorodnych dziedzinach, w tym infrastrukturze, ochronie środowiska, sektorze zdrowia czy edukacji.Seminarium stanie się przestrzenią dla uczestników do dialogu, wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń, jak również do budowania nowych relacji. Ważnym aspektem wydarzenia jest jego interdyscyplinarny charakter, co stanowi klucz do głębszego zrozumienia i efektywnego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Integracja działań przyszłych prawników z przedstawicielami branży turystycznej otwiera drzwi do nowych możliwości – pozwala z jednej strony na dokładne zapoznanie się z potencjałem, jaki niesie za sobą PPP, a z drugiej strony na wykorzystanie tej wiedzy do wdrażania konkretnych, praktycznych rozwiązań.

Ogólnopolskie seminarium zostanie zorganizowane w IV kwartale tego roku i już w krótce pojawią się szczegóły dotyczące wydarzenia z możliwością zapisu.

Projekt: „Instytucja partnerstwa publiczno – prywatnego. Aspekt teoretyczno–praktyczny. Ogólnopolskie seminarium naukowe prawniczych i turystycznych kół naukowych” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+