PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Młodych Naukowców „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” za nami!

Drukuj

Dzisiejsza konferencja zorganizowana przez naszą Uczelnię, integrująca środowiska polskich uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, SGH Warsaw School of Economics, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Morski w Gdyni przeszła do historii.

Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi - moda czy konieczność? Jak zarządzać organizacjami w nurcie zrównoważonego rozwoju? Współczesne trendy w naukach o zarządzaniu i jakości, a także wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu zielonego zarządzania organizacjami, społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki to tylko niektóre z rozważanych przez zaproszonych gości tematów.

Największą wartością dzisiejszego spotkania było uczestnictwo Młodych Naukowców pełnych pasji i zaangażowania. Zaprezentowane podczas paneli dyskusyjnych referaty, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni.

Panelistów, słuchaczy oraz zaproszonych gości przywitała Prorektor ds. kształcenia w Akademii Górnośląskiej dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG oraz prowadząca konferencję dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. AG. Wykład wprowadzający: „Hub gospodarki cyrkularnej w teorii i praktyce” wygłosił Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dr hab. Rafał Żelazny, prof. UE.

Patronat honorowy: Metropolia GZM, Katowice - oficjalny profil miasta, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Enea, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (patronat Przewodniczącego)

Patronat medialny: TVP3 Katowice, Perspektywy, Forum Akademickie

 

 

 

 

 

 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy młodych naukowców”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+