PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Październikowe spotkanie klubu Modny Umysł

Drukuj

Klub „Modny Umysł”, działający w ramach kierunku Zarządzanie w Akademii Górnośląskiej, zaprasza na kolejne spotkanie w poniedziałek 24 października.  

- Rozpoczął się nowy rok akademicki, przed nami czas szukania informacji, czytania książek i artykułów, przegrzebywania Internetu, żeby czegoś się dowiedzieć, napisać pracę zaliczeniową. Ale czy umiemy oceniać źródła informacji? Bez obaw, porozmawiamy o tym podczas październikowego spotkania – zaprasza dr Iwona Burka, opiekun klubu.   

Spotkanie odbędzie się zdalnie 24.10.2022 r. o godzinie 18:00.  

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4pLAt0M7ecKsHzigaqcHGeb_Bu4lEAeF6evnY7Ma3fY1%40thread.tacv2/1666073993905?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%223b07e508-26e6-43e9-894d-21739af39ed7%22%7d  

(lub kod zespołu na Teams: dxmffyo),  

Pytania prosimy kierować na adres e-mail iwona.burka@akademiagornoslaska.pl.

Zapraszamy serdecznie!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+