PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

List Rektora GWSH

Drukuj

List JM Rektora GWSH, dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH do społeczności akademickiej.

Szanowni Państwo,

po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji tak trudnej dla całego polskiego społeczeństwa. Jest to czas nadzwyczajny. Dotyka każdej dziedziny naszego życia. Z trudnościami przyszło nam się zmierzyć również w obrębie społeczności akademickiej GWSH. Zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostało decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużone do 11 kwietnia i trudno obecnie podać ostateczny termin powrotu do sytuacji sprzed czasu walki
z epidemią koronawirusa COVID -19.

Zawieszenie pracy Uczelni nie oznacza jednak jej zamknięcia. Potraktujmy ten okres, w którym pracujemy zdalnie, jako moment próby i wyzwania dla nas wszystkich – zarówno dla wykładowców, pracowników naukowych oraz administracyjnych Uczelni, a także dla naszych studentów. Nauka online na taką skalę to dla nas nowe doświadczenie organizacyjne i naukowe.

Ze swojej strony zapewniam, że GWSH robi wszystko, aby zagwarantować naszym studentom w miarę możliwości realizację programu nauki na wszystkich kierunkach studiów. Zdecydowaliśmy się na nowe, znaczące inwestycje
i podjęliśmy się organizacji studiów online, tak, aby umożliwić Państwu ukończenie bieżącego semestru w przewidzianym terminie, ale nie tylko. To, co dla nas jest najistotniejsze, to utrzymanie poziomu nauczania bez względu na jego formę. Jestem przekonany, że z każdym dniem coraz lepiej będziemy sobie radzić w nowych warunkach. Ale są nam jednak potrzebne wzajemna życzliwość i zrozumienie.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Wspólnie uczymy się tego jak najlepiej przekazywać teraz wiedzę i jak najskuteczniej wykorzystać wszystkie narzędzia do komunikacji z Państwem. Nie mamy wpływu np. na problemy techniczne, które szczególnie na początku wynikały z obciążenia serwerów kupionej przez nas platformy edukacyjnej. Myślę jednak, że z czasem i te kłopoty zostaną przez dostawcę usługi wyeliminowane.

Wychodząc naprzeciw studentom GWSH chcę również podkreślić, że mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Zdaję sobie sprawę, że walka z epidemią koronawirusa dla części osób oznacza kłopoty finansowe. W szczególnych sytuacjach, trudnej sytuacji życiowej, będziemy indywidualnie rozpatrywać możliwość udzielenia pomocy.

 

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o przestrzeganie wszystkich zaleceń, które pomogą nam wspólnie przetrwać ten trudny czas i zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Życzę zdrowia i wytrwałości. Wierzę, że wspólnie odrobimy tę trudną lekcję, która - jak mniemam - wzmocni jeszcze bardziej naszą akademicką społeczność.

    

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH
Rektor GWSH w Katowicach

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+