PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca ochrony praw człowieka

Drukuj

Pracownicy GWSH wraz ze studentami wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej ochrony praw człowieka.

W dniach 26-27 kwietnia 2021 r. odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka „Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”. Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, w którym czynny udział biorą przedstawiciele GWSH, można by rzec, że na stałe zagościło ono w kalendarzu wydarzeń naukowych naszej uczelni. W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenie to odbyło się w trybie zdalnym.

W tym roku uczczono 55. rocznicę proklamowania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i 30. rocznicę członkostwa Polski w Radzie Europy.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych) oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK, a jednocześnie marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Słowo powitalne wygłosił JM rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisław Głuszek. W konferencji uczestniczyła też pani dr Hanna Machińska – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich RP, która w krótkich słowach odniosła się do obecnie obowiązującej sytuacji prawnej i skierowała w stronę organizatorów wyrazy uznania, a uczestnikom życzyła owocnych obrad.

Konferencja składała się z 8 sesji plenarnych, podczas których wygłoszono ponad 150 referatów. Konferencja była prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem.

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH (kierownik Katedry Prawa i Administracji) przewodniczył pierwszej sesji plenarnej poświęconejcharakterystyce wyzwań pandemicznych i ich znaczenia dla ochrony praw człowieka. W ramach poszczególnych sesji swoje referaty przedstawili kolejni pracownicy Katedry Prawa i Administracji GWSH: prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja GWSH dr Katarzyna Płonka-Bielenin: „Instytucja poleceń wojewody w kontekście stanu epidemii”, dr Daniel Wojtczak: „Kilka uwag na temat ograniczenia wolności i praw jednostki wprowadzonych w Polsce w związku ze stanem pandemii COVID-19”. Dodatkowo dr Wojtczak wziął czynny udział w dyskusji, a jednocześnie pełnił funkcję sekretarza konferencji. Obradom z zainteresowaniem przysłuchiwali się studenci naszej uczelni, a Wojciech Magierowski (student GWSH, prezes Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”) wygłosił referat „Bezczynność organu i przewlekłość postępowania administracyjnego w stanie pandemii wywołanej wirusem COVID-19”.

Nasza naukowa reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 200 uczestników konferencji. Konferencja ta była istotnym wydarzeniem naukowym, w którym godnie reprezentowane były wszystkie stany społeczności akademickiej. Wygłoszono ponad 150 referatów, które zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+