Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Bezpłatny certyfikat z j. angielskiego dla studentów i pracowników GWSH

Drukuj

LanguageCert LTE (dawniej enPro) to certyfikat z języka angielskiego zawodowego. Potwierdza on stopień biegłości językowej w środowisku biznesowym i biurowym. Teraz jest dostępny on-line i dla studentów i pracowników GWSH za darmo!*

Dlaczego warto mieć LanguageCert LTE A1-C2?

Certyfikat LanguageCert LTE oznacza, że Twoja znajomość języka na poziomie zawodowym została obiektywnie potwierdzona. Certyfikat formalnie potwierdza, zawodowe kwalifikacje językowe na jednym z 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2; wg skali Rady Europy (CEFR).

Egzamin jest adaptywny, czyli dostosowuje trudność pytań w trakcie do poziomu egzaminowanego, na podstawie poprawności udzielonych odpowiedzi. Dzięki temu wynik egzaminu określa aktualny poziom zaawansowania zdającego. LanguageCert LTE jest ważny bezterminowo, a dla studentów i pracowników GWSH jest również bezpłatny.*

Zaletą certyfikatu LanguageCert LTE jest możliwość weryfikacji autentyczności wyniku – każdy Certyfikat ma indywidualny numer, po którego wpisaniu na stronie Certificate Verification wyświetlą się dane kandydata i uzyskany wynik. Jeśli podasz ten link w swoim CV wraz z numerem Certyfikatu, rekruter może sprawdzić wynik Twojego egzaminu. W odróżnieniu od pozostałych kandydatów, Twoja znajomość angielskiego została oficjalnie, niezależnie potwierdzona – potencjalny pracodawca z pewnością to doceni.

Każdy student GWSH, który zda egzamin na poziomie B2, C1 lub C2 zostanie zwolniony z egzaminu końcowego z języka angielskiego na naszej uczelni wystarczy, że dostarczy kopię certyfikatu do dziekanatu i poinformuje o tym swojego lektora.

Forma i przebieg egzaminu

W czasie pandemii COVID 19 egzaminy LTE odbywają się tylko w formie zdalnej. W formie zdalnej do egzaminu przystępuje się za pomocą komputera z dostępem do internetu, wyposażonego w słuchawki (przewodowe), kamerkę oraz mikrofon. Zdający łączą się w czasie rzeczywistym z egzaminatorem, który przez cały czas trwania egzaminu nadzoruje jego przebieg przez udostępniony obraz z kamery oraz dźwięk z mikrofonu. Sesja egzaminacyjna jest nagrywana na potrzeby sprawdzenia poprawności przebiegu egzaminu i na wypadek ewentualnych wątpliwości kandydata co do uzyskanego wyniku.

LanguageCert LTE to egzamin adaptywny tzn., że pytania podczas egzaminu będą się dopasowywać do poziomu zaawansowania zdającego. Trudność każdego kolejnego pytania jest uzależniona od tego czy egzaminowany odpowiedział poprawnie na poprzednie – im więcej poprawnych odpowiedzi, tym trudniejsze będą kolejne pytania i wyższa punktacja.

Egzamin trwa maksymalnie 90 minut, ale można go ukończyć wcześniej. Pełny test próbny do pobrania znajduje się na tej stronie w zakładce Official practice material. Wstępny wynik egzaminu jest znany natychmiast po jego zakończeniu. Certyfikat i raport wyników są gotowe w ciągu dwóch dni roboczych.

Certyfikaty

Każda osoba przystępująca do egzaminu LanguageCert LTE otrzyma oficjalny certyfikat. Zdający może otrzymać potwierdzenie zaliczenia egzaminu w 2 formatach:

  • E-Certyfikat – w formacie PDF (e-Cert) do pobrania ze swojego konta na platformie Passport.
  • Statement of Results – potwierdzenie wyniku wraz z ocenami cząstkowymi z każdej części egzaminu. Zawiera ono wynik ogólny egzaminu oraz dane kandydata. Również do pobrania online z konta zdającego.

Przykładowy certyfikat

Akredytacja

Kwalifikacje językowe LanguageCert International ESOL są oficjalnie zarejestrowane przez organizację Ofqual, brytyjską organizacją rządową, która skupia oficjalne, uznane systemy oceny kompetencji z całego świata.

Zapisy na egzamin

Egzamin dla studentów i pracowników GWSH jest bezpłatny*. By do niego przystąpić należy zgłosić się mailowo sekretariat.csd@gmail.com podając imię i nazwisko oraz nazwę uczelni. Jako temat prosimy wpisać: Udział w projekcie Nowe Kwalifikacje. Następnie, w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zostanie Państwu przesłany voucher z kodem, który należy podać na stronie www.certplus.eu podczas rejestracji na egzamin.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 607 710 401 lub mailowo sekretariat.csd@gmail.com

Kluczowe informacje

Kontekst egzaminu: angielski w biznesie, język zawodowy
Poziomu egzaminu: egzamin diagnostyczny, mierzy wszystkie poziomy zaawansowania od A1 do C2 wg CEFR

Punktacja i poziomy: 

10-19 pkt.

  A1

20-39 pkt.

  A2

40-59 pkt.

  B1

60-74 pkt.

  B2

75-89 pkt.

  C1

90-100 pkt.

  C2

 

Formaty egzaminu: egzamin adaptywny, test wyboru, w czasie pandemii COVID-19 w formie on-line
Czas trwania egzaminu: do 90 minut
Ważność certyfikatu: bezterminowo
Cena egzaminu: dla studentów i pracowników GWSH bezpłatnie*

*Zdający musi mieć skończone 18 lat, uczyć się i/lub pracować i/lub mieszkać na terenie Śląska oraz nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+