PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wykład inauguracyjny JM Rektora GWSH w ZDZ w Katowicach

Drukuj

JM Rektor GWSH Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski wziął udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Wykład inauguracyjny JM Rektora GWSH

„Unia Europejska - jej dotychczasowy rozwój i perspektywy”- to tytuł wykładu JM Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, Krzysztofa Szaflarskiego, który wygłosił podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

GWSH dzięki porozumieniu z ZDZ, patronuje klasom Technikum ZDZ oraz Technikum Lotniczemu ZDZ w Katowicach. Przed młodymi ludźmi coraz bliższa jest decyzja o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacji. Promowanie szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie dydaktyczne uczelni akademickich, m.in. GWSH, to szansa dla młodych ludzi, którzy mogą wcześniej zapoznać się z ofertą szkół wyższych.

Podczas spotkania z młodymi ludźmi, Prof. Krzysztof Szaflarski przypomniał historię powołania Unii Europejskiej, sięgając do jej pierwowzoru, jakim była Europejska Wspólnota Węgla i Stali utworzona w 1952 roku przez sześć państw europejskich: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Republikę Federalną Niemiec oraz Włochy.  

Omówił pokrótce warunki zaistnienia integracji gospodarczej oraz jej formy instytucjonalne. Profesor skupił się także na przyszłości Unii Europejskiej. To, co nas czeka, nie jest budujące. Unia bowiem boryka się z licznymi problemami związanymi m.in. z Brexitem (czyli opuszczenie w marcu przyszłego roku struktur Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię), czy też problemów finansowych niektórych państw członkowskich Unii takich jak np. Grecja, Hiszpania czy też Portugalia, a także z problemem napływu znacznej liczby emigrantów, głównie z obszarów Afryki na teren Unii. - Unia zwolniła tempo rozwoju i niestety konsekwencje tego będą miały wpływ również na polską gospodarkę - stwierdził w zakończeniu Prof. Krzysztof Szaflarski.

W uroczystości w ZDZ uczestniczyli także przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki  Śląskiej.

JM Rektor GWSH Prof. dr hab. w trakcie wykładu inauguracyjnego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.


Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

JM Rektor GWSH Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz goście uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+