Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nowy kierunek studiów podyplomowych w GWSH

Drukuj

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe - Inspektor Ochrony Danych w sektorze medycznym.

Kierunek został opracowany są z myślą o praktycznym przygotowaniu do pełnienia funkcji IOD w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych. Podczas 220 godzin praktycznej nauki słuchacze poznają prawne, organizacyjne i techniczne aspekty ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia. Zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w sektorze zdrowia opierają się w znacznej części na sporządzaniu i analizie projektów dokumentów, umów oraz case study.

Studia szczególnie polecamy:

  • osobom pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję inspektora ochrony danych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, aptekach oraz firmach medycznych i farmaceutycznych;
  • osobom prowadzącym podmioty lecznicze;
  • osobom pracującym w podmiotach leczniczych, firmach medycznych i farmaceutycznych;
  • osobom odpowiedzialnym za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach leczniczych, w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych;
  • szpitalnym rzecznikom praw pacjenta;
  • wszystkim osobom, które chcą zdobyć nowy, dobrze płatny zawód;
  • wszystkim zainteresowanym ochroną danych osobowych w sektorze zdrowia.

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w Warszawie, w salach wykładowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Równocześnie zajęcia będą transmitowane on-line.

Szczegóły na iod-sektorzdrowia.gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+