Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH na Dniu Marynarza Śródlądowego

Drukuj

Nasi wykładowcy zostali zaproszeni przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. Tematem spotkania była m.in. kondycja żeglugi śródlądowej w Polsce.

Kondycja żeglugi śródlądowej w Polsce

Dr Aleksander Wolski, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach oraz dr Grzegorz Jankowski, pracownik naukowy GWSH, byli gośćmi szkoły w Kędzierzynie-Koźlu podczas Dnia Marynarza Śródlądowego. Zorganizowana 5 grudnia konferencja, była okazją do dyskusji o aktualnym stanie żeglugi śródlądowej w Polsce i perspektywach jej rozwoju w ciągu najbliższych lat.

W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, delegatury w Kędzierzynie-Koźlu Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Nasi wykładowcy podzielili się z uczestnikami spotkania swoim spojrzeniem na zagadnienia związane z potencjałem turystycznym odrzańskiej drogi wodnej oraz znaczeniu rzeki w życiu mieszkańców nadodrzańskich miejscowości.

Wydarzenie organizowane zostało po raz pierwszy, nieprzypadkowo na początku miesiąca. Zarówno święta Barbara (którą wspominamy 4 grudnia), jak i święty Mikołaj – 5 grudnia, są patronami marynarzy. 

Dziękujemy za zaproszenie!

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+