PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

Drukuj

Zaproszenie na spotkanie międzyuczelniane w Katowicach. Na Wydziale Filologicznym UŚ zaplanowano konferencję, w której mogą wziąć udział studenci uczelni publicznych i niepublicznych, w tym obcokrajowcy studiujący w Polsce.

VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej,  a także Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom, a w wyjątkowych sytuacjach również wyróżniającym się studentom ostatniego roku studiów licencjackich oraz doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają również obcokrajowców studiujących w Polsce.  Międzynarodowa Konferencja Magistrantów to doroczna okazja do międzynarodowych spotkań. Studenci-obcokrajowcy mogą przedstawić swój punkt widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą zaprezentować podczas wystąpień problematykę interkulturową. Katowickie spotkania są znakomitą okazją do interesujących dyskusji w międzynarodowym gronie.

Uczestnikami poprzednich edycji konferencji byli studenci Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W konferencjach biorą udział również studenci uczelni o innych profilach.

Zgłoszenia można przesyłać do 21 kwietnia 2019 roku na adres: szkola@us.edu.pl

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+