PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zapomogi dla studentów

Drukuj

Komunikat JM Rektora GWSH dotyczący wsparcia finansowego dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Student lub członek jego rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na utratę źródła dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi.

Wnioski o przyznanie ww. zapomogi wraz z załącznikami dokumentującymi trudną sytuację Studenta, należy składać wyłącznie elektronicznie na adres stypendia@gwsh.pl. Oryginały przesłanych dokumentów należy następnie dosłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres uczelni z dopiskiem "Stypendia". Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Uczelni https://www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia-zapomoga.html.

Z wyrazami szacunku


Dr hab. Krzysztof Szaflarski, Prof. GWSH
Rektor GWSH w Katowicach

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+