Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zapomogi dla studentów

Drukuj

Komunikat JM Rektora GWSH dotyczący wsparcia finansowego dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Student lub członek jego rodziny, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na utratę źródła dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców związanych z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w formie zapomogi.

Wnioski o przyznanie ww. zapomogi wraz z załącznikami dokumentującymi trudną sytuację Studenta, należy składać wyłącznie elektronicznie na adres stypendia@gwsh.pl. Oryginały przesłanych dokumentów należy następnie dosłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres uczelni z dopiskiem "Stypendia". Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Uczelni https://www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia-zapomoga.html.

Z wyrazami szacunku


Dr hab. Krzysztof Szaflarski, Prof. GWSH
Rektor GWSH w Katowicach

 

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+