Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca GWSH z uczelnią w Kazachstanie

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach oraz The Eurasian Academy of Law Named After D.A. Kunaeva w Ałmaty realizować będą wspólny projekt. Jednym z jego głównych celów jest wymiana doświadczeń naukowych.

Współpraca GWSH z uczelnią w Kazachstanie

18 kwietnia stosowną umowę o współpracy podpisali Rektor GWSH, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH oraz Rektor The Eurasian Academy of Law, prof. Omrali Shakarapuly Zhalairi. Uczelnię z Ałmaty reprezentował także Prorektor ds. współpracy zagranicznej prof. Gulnar Alibayeva natomiast GWSH Kierownik Katedry Prawa i Administracji, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH oraz dr Stefan Dyrka.

Wspólne programy edukacyjne

Strony zobowiązały się do rozwijania współpracy w dziedzinie badań naukowych, wymiany doświadczeń w dydaktyce oraz we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i biznesowych. W celu realizacji tych założeń uczelnie będą współpracować w kilku obszarach:

- Zapraszaniu naukowców do prowadzenia wykładów i prowadzenia doradztwa naukowego, seminariów i kursów mistrzowskich;
- Organizacji dwustronnej wymiany studentów, doktorantów i kadry nauczycielskiej;
- Rozwoju wspólnych programów edukacyjnych na poziomie licencjackim i magisterskim, w tym programu „podwójny dyplom”;
- Promowaniu współpracy naukowej i badań we wspólnych obszarach zainteresowania;

Podpisana umowa jest przypieczętowaniem dobrych relacji, dzięki którym m.in. w kwietniu gościliśmy w GWSH studentów i pracowników akademickich z Kazachstanu, którzy realizowali staż naukowy z zakresu prawa.


 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+