Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Tychach

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach nawiązała współpracę z Zespołem Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Umowę o współpracy podpisano 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Górnosląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Dokument sygnowali: Rektor GWSH, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH, a w imieniu Zespołu Szkół nr 1 Grażyna Jurek, dyrektor szkoły.

Współpraca GWSH z Zespołem Szkół nr 1 w Tychach

Założeniem podpisanej umowy jest wsparcie merytoryczne ze strony uczelni w obszarze kształcenia z przedsiębiorczości oraz współpraca i integracja środowiska szkolnego i akademickiego, a także wzajemna promocja działalności placówek.

Uczniowie z tyskiej szkoły mogą korzystać ze zbiorów biblioteki naszej uczelni, będą zapraszani na zajęcia, konferencje czy seminaria organizowane przez GWSH. Propozycja dotyczy także nauczycieli Zespołu Szkół nr 1.

Podpisana umowa umożliwi także realizację wspólnych projektów dydaktyczno-naukowych.

Sygnowanie umowy przez dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, Grażynę Jurek oraz Rektora GWSH, dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH.

Uroczyste podpisanie porozumienia w siedzibie GWSH.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+