PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Tychach

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach nawiązała współpracę z Zespołem Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Umowę o współpracy podpisano 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Górnosląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Dokument sygnowali: Rektor GWSH, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH, a w imieniu Zespołu Szkół nr 1 Grażyna Jurek, dyrektor szkoły.

Współpraca GWSH z Zespołem Szkół nr 1 w Tychach

Założeniem podpisanej umowy jest wsparcie merytoryczne ze strony uczelni w obszarze kształcenia z przedsiębiorczości oraz współpraca i integracja środowiska szkolnego i akademickiego, a także wzajemna promocja działalności placówek.

Uczniowie z tyskiej szkoły mogą korzystać ze zbiorów biblioteki naszej uczelni, będą zapraszani na zajęcia, konferencje czy seminaria organizowane przez GWSH. Propozycja dotyczy także nauczycieli Zespołu Szkół nr 1.

Podpisana umowa umożliwi także realizację wspólnych projektów dydaktyczno-naukowych.

Sygnowanie umowy przez dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, Grażynę Jurek oraz Rektora GWSH, dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH.

Uroczyste podpisanie porozumienia w siedzibie GWSH.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+