Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nasz wykładowca wyróżniony w Kirgistanie

Drukuj

Prof. nadzw. dr Stefan Dyrka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach odebrał medal za zaangażowanie i działalność w sferze wyższego kształcenia zawodowego, nauki oraz umocnienia międzynarodowych stosunków z Kirgistanem.

Wykładowca GWSH wyróżniony w Kirgistanie

Leżący w Azji Środkowej – Kirgistan jest krajem otwierającym się na mobilność i wymianę naukową z Europą. Potwierdzeniem tego jest trwająca już kilka lat współpraca GWSH z Państwowym Uniwersytetem w Żałał-Abad (Dżałałabad), w południowo-zachodniej części republiki. Prof. Dyrka z naszej Uczelni wypromował czterech doktorantów z Kirgistanu, a dla kolejnych jest konsultantem naukowym.

W maju Prof. Stefan Dyrka został zaproszony do udziału w I Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji pod tytułem „ I-e Toktomanowskie czytania” poświęconej współczesnym innowacjom w nauce. Spotkanie zorganizowano w Międzynarodowym Uniwersytecie im. K. Sz. Toktomanowa. Władze kirgiskiej uczelni oraz tamtejsze Ministerstwa Kształcenia i Nauki wyróżniło profesora medalem oraz powołało naszego wykładowcę na wiceprezydenta Regionalnej Akademii Nauk Kirgistanu w Żałał-Abad.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie z wypromowaną przez prof. S. Dyrkę, panią D. Ph. Dauzowa Aida Mażidowna. W tle portret patrona uczelni  K. SZ. Toktomama 

 

Rektorzy i goście Międzynarodowej Konferencji 

 

Medal, który otrzymał Prof. Stefan Dyrka

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+