PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Staż naukowy studentów z Kazachstanu w GWSH

Drukuj

Studenci i pracownicy akademiccy z Kazachstanu otrzymali certyfikaty potwierdzające zrealizowanie stażu naukowego z zakresu prawa w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Staż naukowy studentów z Kazachstanu w GWSH

Delegacja z Kazachstanu uczestniczyła w zajęciach na kierunku Prawo w GWSH. 15 studentów, którym towarzyszyło troje pracowników naukowych przyjechało z Eurasian Law Academy named D.A. Kunayeva w Kazachstanie. Prawo Konstytucyjne, postępowanie cywilne w administracji czy prawo międzynarodowe – to tematy wykładów przygotowanych dla stażystów. Goście z Kazachstanu oprócz zajęć na uczelni mieli też czas i okazję zwiedzić ciekawe miejsca w naszym regionie.

Zakończenie stażu zostało uhonorowane certyfikatami. W uroczystości wziął udział Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH. Naszą uczelnię reprezentował także Prorektor GWSH, dr hab. Andrzej Bisztyga prof. GWSH oraz dr Stefan Dyrka.

Staże studentów i młodych naukowców z Kazachstanu realizowane są cyklicznie w naszej uczelni. Są one efektem długoletniej, bliskiej współpracy z kilkoma tamtejszymi uniwersytetami.

Wspólne zdjęcie studentów z Kazachstanu z Rektorem, dr. hab Krzysztofem Szaflarskim, prof. GWSH; Prorektorem dr. hab Andrzejem Bisztygą, prof. GWSH oraz dr. stefanem Dyrką.

Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH; Prorektor, dr hab. Andrzej Bisztyga prof. GWSH oraz dr Stefan Dyrka przy wręczeniu ceryfikatu.

Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH; Prorektor, dr hab. Andrzej Bisztyga prof. GWSH oraz dr Stefan Dyrka przy wręczeniu ceryfikatu.

Studenci z Kazachstanu w GWSH.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+