Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH w rankingu Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych

Drukuj

Wynik osiągnięty przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego w Katowicach plasuje nas wśród najlepszych.

Ranking przeprowadzany jest przez Dziennik Gazetę Prawną od dwunastu lat. W tym roku surowej ocenie poddała się również nasza Uczelnia. Żeby znaleźć się w rankingu, trzeba było odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących kierunku Prawo. Doświadczenie GWSH w kształceniu kadry prawniczej pozwoliło nam zmierzyć się z najlepszymi Wydziałami Prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych w kraju. Efektem rankingu są cenne dla nas informacje o poszczególnych kryteriach, branych pod uwagę przy tworzeniu zestawienia. 
To, co niewątpliwie jest dla nas powodem do zadowolenia, jest wysoko oceniona część 
„Wymogi i jakość studentów”. Badając ten zakres wzięto pod uwagę m.in.:

  •      Liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem
  •      Obowiązek zdania egzaminu z języka obcego 
  •      Obowiązek praktyki w sądach 
  •      Umożliwienie praktyk w innych instytucjach niż sądy
  •      Aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Z rankingu Dziennika Gazety Prawnej wynika,  że Prawo prowadzone na uczelniach niepublicznych coraz częściej jest porównywalne z tym kierunkiem prowadzonym przez najstarsze, publiczne szkoły wyższe. Dla nas jest to najlepsza motywacja.  

Więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1136795,xii-ranking-wydzialow-prawa-zwyciezcy.html

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+