PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja dotycząca rozwoju województwa

Drukuj

Dr Aleksander Wolski, Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach, wziął udział w konsultacjach społecznych poświęconych założeniom projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

W konferencji, która odbyła się 18 stycznia w Sali Sejmu Śląskiego uczestniczył m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele władz regionu. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, to najważniejszy dokument strategiczny spośród dziewięciu strategii sektorowych. Jak mówił minister Kwieciński, dokument jest drogowskazem dla osób zajmujących się rozwojem regionalnym. - Zmieniamy podejście do rozwoju regionalnego, stawiamy na zrównoważony rozwój wszystkich obszarów i chcemy poprawić jakość życia mieszkańców – podkreślał minister Jerzy Kwieciński.

Ważnym punktem konferencji była dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Wystąpienie dr. Wolskiego

Wśród prelegentów był także Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach, dr Aleksander Wolski. Mówił o konieczności ewolucji branżowej na Śląsku przemysłu ciężkiego na międzynarodowe usługi multimodalne. Ich głównym rdzeniem, według dr. Wolskiego, powinno być:

- położenie ścisłe między Azją i Europą, Bałtykiem i Adriatykiem
- wysoka industrializacja i modernizacja regionu
- koncentracja infrastruktury
- koncentracja wysokich usług finansowych
- koncentracja innowacyjności

Przekonywał podczas wystąpienia, że konieczny jest również rozwój żeglugi śródlądowej, której niedofinansowanie rzutuje w rozwój regionu. – Mam na myśli rozbudowę rozbudowa ODW (Kanał Dunaj - Odra - Łaba) wraz z budowę Kanału Śląskiego  i Kanału DOL (Dunaj - Odra - Łaba) – podkreślił dr Wolski.

Zdaniem Aleksandra Wolskiego, bardzo ważne jest również właściwe wyskalowanie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji), oparte na badaniach regionalnych, wskazywać autentyczne oddolne potrzeby obszarów w województwie np. okolice Raciborza i Częstochowy.

Szczegóły konferencji

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+