Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Umowa pomiędzy GWSH, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego

Drukuj

Dokument dotyczący współpracy podpisali JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Szaflarski oraz I Wiceprezes Zarządu ZDZ, Halina Kasznia.

Dokument dotyczący współpracy podpisali JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im.
W. Korfantego w Katowicach, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Szaflarski oraz I Wiceprezes Zarządu ZDZ, Halina Kasznia.

Promowanie szkolnictwa zawodowego, wsparcie dydaktyczne oraz objęcie patronatem GWSH szkół średnich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. To najważniejsze założenia porozumienia zawartego
6 czerwca 2018 roku. Umowa stwarza wiele dodatkowych możliwości zarówno dla uczniów, studentów, jak
i kadry dydaktycznej. Została podpisana uroczyście przez Rektora, prof. Krzysztofa Szaflarskiego i Wiceprezes Halinę Kasznię.

Na mocy parafowanego dokumentu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa objęła patronatem:

  • klasy Technikum ZDZ w Katowicach kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich z kosmetyką,  technik obsługi turystycznej
  • klasy Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach kształcące w zawodach: technik eksploatacji portów
    i terminali, technik informatyk z innowacją e-sportową.

Koordynacją umowy z ramienia Uczelni zajmie się dr Katarzyna Wytyczak natomiast z ramienia Technikum ZDZ w Katowicach dyrektor Justyna Pytel oraz Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego ZDZ.

 

Przekazanie podpisanych dokumentów. Wiceprezes ZDZ, Halina Kasznia i JM Rektor GWSH, Prof. Krzysztof Szaflarski

Przekazanie podpisanych dokumentów. Wiceprezes ZDZ, Halina Kasznia i JM Rektor GWSH, Prof. Krzysztof Szaflarski

Od lewej: dyr. Justyna Pytel, wiceprezes Halina Kasznia, Rektor prof. Krzysztof Szaflarski, dr Katarzyna Wytyczak, dyr. Anna Przybył

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+