Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ubezpieczenie grupowe w GWSH

Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się ofertą przystąpienia do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, przeznaczoną dla studentów i pracowników GWSH.

Ubezpieczenie grupowe w GWSH

Oferta ubezpieczenia grupowego to Edu Plus TU InterRisk wariant SU na kwotę 12.000. Składka ubezpieczenia wynosi 36 zł i obejmuje okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wejść na stronę internetową portalu klienta InterRisk: https://klient.interrisk.pl/eduplusonline, podać nr ID Klienta tj: 2r4lw, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. 

Uczelnia nie udziela jakichkolwiek dodatkowych informacji związanych z ubezpieczeniem NNW. Osobą do kontaktu ze strony ubezpieczyciela jest Robert Bilnik, 781-992-390, adres e-mail: robert.bilnik@interrisk.pl.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+