Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Warsztaty rozwoju osobistego w GWSH

Drukuj

Program szkoleń jest tak skonstruowany, aby uczestnik mógł rozwijać swój potencjał, osiągać wyznaczone cele i doskonalić procesy komunikacji w sferze prywatnej i biznesowej.

Warsztaty rozwoju osobistego w GWSH

Szkolenia przygotowane w GWSH to oferta dla wszystkich, którym zależy na zdobyciu nowych umiejętności, doskonaleniu siebie, co z kolei zwiększa możliwości zmian. Poszczególne zagadnienia poświęcone są
w szczególności umiejętnościom, które są przydatne w pracy, w radzeniu sobie m.in. w kontaktach zawodowych, współpracy z kolegami, współdziałaniu z przełożonymi. Ponadto uczestnik warsztatów zdobędzie praktyczne informacje na temat pracy w zespole, nauczy się także rozpoznawać sytuacje konfliktowe i rozwiązywać je.

Co można zyskać dzięki szkoleniom w GWSH?

Uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak skutecznie zwiększyć swoją efektywność w codziennych działaniach
  • Jakie umiejętności są im potrzebne, aby skutecznie realizować swoje cele prywatne i biznesowe
  • Jaką rolę pełnią w grupie

Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • Efektywnego zarządzania sobą w czasie
  • Budowania precyzyjnych i jasnych komunikatów
  • Skutecznego współdziałania w grupie i zespole

Do kogo kierujemy nasze szkolenia?

W szczególności do osób:

  • Nastawionych na rozwój osobisty i społeczny
  • Chcących poszerzyć samoświadomość własnych zasobów i ograniczeń
  • Pragnących polepszyć swoje relacje w życiu osobistym i zawodowym i lepiej komunikować swoje potrzeby

5 dni, 25h szkoleniowych (każde spotkanie po 5h szkoleniowych). Każde szkolenie poświęcone jest innemu zagadnieniu. Najbliższy termin spotkania to 17 marca 2019.

Szczegóły: https://www.gwsh.pl/kursy-i-szkolenia/kurs/warsztaty-kompetencji-interpersonalnych.html

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+