PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Studia w języku angielskim za darmo.Tylko w GWSH!

Drukuj

Wydział Zarządzania GWSH oferuje od nowego roku akademickiego stacjonarne studia licencjackie, na których językiem wykładowym będzie angielski. Proponowana specjalność to "International Business and Tourism". Nabór trwa!

Studia w języku angielskim za darmo. Nabór trwa!

Nowoczesny program studiów zakłada przygotowanie studentów do pracy w firmach polskich i zagranicznych. W trakcie trzech lat (studia I stopnia, licencjackie) słuchacze poznają mechanizmy zarządzania, administracji oraz strategii marketingowych, realizowanych w dużych przedsiębiorstwach.

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia magisterskich lub rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowych firmach. Uzyskane kwalifikacje i umiejętności pozwolą na dalszy rozwój zawodowy w anglojęzycznym środowisku biznesowym. 

Dodatkowo w trakcie trwania studiów studenci będą mieli okazję zdać egzamin Cambrigde ESOL - BEC (Business English Certificate), który jest uznanym przez środowisko biznesowe. Egzamin BEC jest powszechnie rozpoznawanym certyfikatem potwierdzającym znajomość praktyczną języka biznesu w kraju i za granicą, zwłaszcza wśród międzynarodowych koncernów.  

 Do kogo skierowane są studia?

Studia kierujemy do studentów z Polski i z zagranicy. Będą realizowane w ramach projektu unijnego dla 24-osobowej grupy młodych ludzi.

Studia rozpoczną się w październiku 2018 roku i będą prowadzone przez 6 semestrów.

Studiuj po angielsku!

Dynamiczny rynek pracy w obecnych warunkach powoduje, że absolwent nowej specjalności w GWSH będzie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do pracy zawodowej. Doświadczenie zdobyte w trakcie studiów pomoże absolwentom w odnajdywaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach gospodarczych nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym.

Szczegóły na: http://www.gwsh.pl/zp/zp-zadanie1.html

„Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”  POWR.03.05.00-00-Z101/17. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+