Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Atrakcyjny kierunek w GWSH

Drukuj

Pochodzą z różnych krajów, mają swoje pasje i zainteresowania, są ciekawi świata i otwarci na nowe wyzwania. 24. osobowa grupa studentów „International Business and Tourism" – nowej specjalności na Wydziale Zarządzania w GWSH, rozpoczyna właśnie przygodę z nauką w naszej Uczelni.

 „International Business and Tourism" w GWSH

Oferta przygotowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach jest niezwykle atrakcyjna.
– Będąc uczelnią niepubliczną, proponujemy bezpłatne studia licencjackie, w całości prowadzone w języku angielskim – mówi dr Anna Sobczyk-Kolbuch, Prodziekan ds. rozwoju naukowego i współpracy z zagranicą, która jest kierownikiem merytorycznym projektu. - Przygotowaliśmy niezwykle interesujący program specjalności "International Business and Tourism”, który gwarantuje doskonałe przygotowanie do pracy na międzynarodowym rynku.

W trakcie trzech lat (studia I stopnia, licencjackie), słuchacze poznają mechanizmy zarządzania, administracji oraz strategii marketingowych, realizowanych w dużych przedsiębiorstwach. Wśród przedmiotów IBT jest mikroekonomia, zarządzanie, prawo, turystyka, a także zagadnienia z psychologii.

Obowiązuje j. angielski

Studia na nowej specjalności rozpoczęli zarówno Polacy, jak i młodzi ludzie z zagranicy. Obowiązuje język angielski. - Jest duża różnorodność naszych studentów. Dbamy o to, aby mieli kontakty z innymi studentami, przede wszystkim z tymi, którzy studiują w GWSH w ramach programu Erasmus+ - zaznacza Prodziekan Sobczyk-Kolbuch. – Bardzo chciałam, aby kierunek został uruchomiony. Ma to ogromne znaczenie dla naszej Uczelni. Z pewnością odwiedzi nas jeszcze więcej wykładowców z uczelni zagranicznych.

Dynamiczny rynek pracy w obecnych warunkach powoduje, że absolwent nowej specjalności w GWSH będzie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do pracy zawodowej. Doświadczenie zdobyte w trakcie studiów pomoże absolwentom w odnajdywaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach gospodarczych nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym.

Dr Anna Sobczyk-Kolbuch, Prodziekan ds. rozwoju naukowego i współpracy z zagranicą wspólnie z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą.

Studenci „International Business and Tourism" w GWSH.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+