PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Drukuj

JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski był gościem uroczystości w PTE, która zainaugurowało cykl spotkań mających zacieśnić współpracę środowiska naukowego i biznesowego.

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

70 lat temu, dokładnie 17 czerwca 1948 roku o godz. 18:00, podjęto uchwałę o utworzeniu Katowickiego Oddziału PTE, a pierwszym prezesem Zarządu został doc. dr Edward Rose.

Z okazji Jubileuszu, w środę, 20 czerwca, odbyło się wewnętrzne spotkanie dla członków PTE w ramach 70.lecia założenia Oddziału. Spotkaniu przewodniczył dr Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu Oddziału, a odczyt o historii PTE i Oddziału Katowickiego poprowadził  dr hab. Alojzy Czech, prof. UE, wieloletni członek Oddziału.

            Spotkanie służyło wymianie poglądów oraz doświadczeń pomiędzy zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się m.in.:

  • Honorowy Prezes Oddziału, prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak, dr h.c.
  • JM Rektor GWSH w Katowicach, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski
  • Dziekan GWSH w Katowicach, dr Anna Sobczyk-Kolbuch
  • Prof. dr hab. Wiesława Caputa - reprezentująca WSB w Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie
  • Dr Beata Barszczowska, wiceprezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń
  • Sonia Kozub-Skalska, prezes Zarządu KFK Expert Sp. z o.o.

Uroczystość rozpoczęła cykliczne spotkania dla Członków PTE w Katowicach. Będą w nich uczestniczyć ludzie nauki jak i biznesu, a ich celem jest integracja środowiska.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+