PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Organizacja zajęć w GWSH do końca semestru letniego

Drukuj

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 od 1 czerwca do 30 września 2020.


Zarządzenie Rektora GWSH, dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH reguluje zasady m.in. prowadzenia zajęć do końca semestru, organizacji sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej oraz rekrutacji na studia. Pełna treść dokumentu jest dostępna w systemie EHMS.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+