PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Awans GWSH w rankingu „Perspektyw”. Jesteśmy na 8.miejscu w Polsce!

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego od lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskim, prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy”. W tym roku zajęliśmy 8. miejsce wśród Uczelni Niepublicznych (w roku 2018 - 9.miejsce; w 2017 - 10.miejsce).

GWSH w czołówce rankingu „Perspektyw”

Po raz kolejny z rzędu nasza Uczelnia zdobyła uznanie Kapituły Rankingu. Tym razem zajęliśmy 8. miejsce wśród prawie 250 uczelni niepublicznych w całym kraju. To zaszczytne wyróżnienie, które potwierdza wysoką pozycję GWSH w środowisku akademickim Katowic, Śląska i całej Polski.

Dyplom zajęcia przez naszą Uczelnię 8. miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” odebrał osobiście - podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Magazyn Edukacyjny „Perspektywy” w Warszawie – JM Rektor GWSH, Dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH.

8.miejsce GWSH w „Perspektywach“

Miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni niepublicznych w Polsce jest niewątpliwym sukcesem GWSH i zasługą całej społeczności akademickiej Uczelni, tj.: głównie kadry naukowo-dydaktycznej, ale również pracowników administracyjnych oraz wszystkich naszych studentów.

Ranking jest punktem odniesienia przy podejmowaniu istotnych decyzji, związanych z wyborem przez tegorocznych maturzystów uczelni oraz kierunku studiów. Kapituła Rankingu ogłaszając jego wyniki, wcześniej skrupulatnie ocenia każdą uczelnię. Wszystkie istotne wymiary, funkcje i aktywności szkoły wyższej: badawczą, dydaktyczną, społeczną oraz związaną z transferem wiedzy, a także stopień umiędzynarodowienia.

Szczegółowa analiza oraz jego obiektywizm wpłwają na wiarygodność i transparentność rankingu „Perspektyw”, który już od 20 lat, jest ważnym wskaźnikiem standardów kształcenia w Polsce.

JM Rektor GWSH, Dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH (po prawej) odebrał dyplom, który wręczyli: Prof. Andrzej Stanisławek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (drugi z prawej), Prof. Michał Kleiber - Przewodniczący Kapituły Rankingu „Perspektyw” oraz Dr Bianka Siwińska - Redaktor Naczelna magazynu „Perspektywy”. Przemawia JM Rektor Akademii Leona Koźminskiego - prof. Witold Bielecki.

Uroczysta Gala, wręcznie dyplomów dla najlepszych uczelni niepublicznych w Rankingu "Perspektywy".

Zwycięzcy Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” 2019 - zdjęcie zbiorowe.

Dyplom dla GWSH za zajęcie 8.miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” 2019.

Ranking Szkół Wyższych Magazynu "Perspektywy" 2019.

Wysokie miejsce w Rankingu zajął również Wydział Zarzadzania GWSH - 15. miejsce zarówno wśród uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+