PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowy Prodziekan ds. kierunku Turystyka i rekreacja

Drukuj

Dr Grzegorz Jankowski został wybrany Prodziekanem ds. kierunku Turystyka i rekreacja. Będzie także pełnił funkcję Prodziekana ds. nauki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Nowy Prodziekan ds. kierunku Turystyka i rekreacja w GWSH

Prodziekan, dr Grzegorz Jankowski jest doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami od ponad 25 lat.  Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych dotyczących przemian krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego przestrzeni nadrzecznej i jej rewitalizacji (przyrodniczej, kulturowej
i społecznej), geografii turystycznej oraz śródlądowej turystyki wodnej.

Współtworzył „Strategię rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013”.  Brał udział w pracach Lokalnej Grupy Wsparcia przy Urzędzie Miasta Katowice w ramach projektu „NODUS – Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej” oraz grupy roboczej „Rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych” działającej przy UKW w Bydgoszczy. Jest członkiem zespołu doradczego przy Marszałku Województwa Śląskiego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Zasiada w Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dr Jankowski jest związany z GWSH od wielu lat. Prowadzi zajęcia na kierunku Turystyka i rekreacja. Promotor
i recenzent licznych prac dyplomowych. Prywatnie pasjonat jazdy konnej i turystyki wodnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+