Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nowy Prodziekan ds. kierunku Turystyka i rekreacja

Drukuj

Dr Grzegorz Jankowski został wybrany Prodziekanem ds. kierunku Turystyka i rekreacja. Będzie także pełnił funkcję Prodziekana ds. nauki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Nowy Prodziekan ds. kierunku Turystyka i rekreacja w GWSH

Prodziekan, dr Grzegorz Jankowski jest doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami od ponad 25 lat.  Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych dotyczących przemian krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego przestrzeni nadrzecznej i jej rewitalizacji (przyrodniczej, kulturowej
i społecznej), geografii turystycznej oraz śródlądowej turystyki wodnej.

Współtworzył „Strategię rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013”.  Brał udział w pracach Lokalnej Grupy Wsparcia przy Urzędzie Miasta Katowice w ramach projektu „NODUS – Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej” oraz grupy roboczej „Rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych” działającej przy UKW w Bydgoszczy. Jest członkiem zespołu doradczego przy Marszałku Województwa Śląskiego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Zasiada w Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dr Jankowski jest związany z GWSH od wielu lat. Prowadzi zajęcia na kierunku Turystyka i rekreacja. Promotor
i recenzent licznych prac dyplomowych. Prywatnie pasjonat jazdy konnej i turystyki wodnej.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+