Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawo w GWSH w pierwszej 10-tce wśród uczelni niepublicznych

Drukuj

Zajęliśmy 9. miejsce. Już po raz 14. Dziennik Gazeta Prawna wyłonił zwycięzców rankingu wydziałów prawa w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych.

Ranking DGP docenia najlepsze uczelnie w Polsce. Ocenia przygotowanie przyszłych prawników do wykonywania zawodu. To ważna informacja dla uczelni. Obiektywna ocena pozwala też zweryfikować podejmowane działania dydaktyczne i naukowe.

Specjaliści oceniając wydziały, wzięli pod lupę 44 wskaźniki, m.in. jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom, wykształcenie absolwentów, zdawalność na aplikacje prawnicze czy też kadrę wykładowców, dostępność i jakość zajęć w trybie e-learningu.

Zajęliśmy 9. miejsce

Wyróżnienie dla naszej uczelni to zaszczyt. Znaleźliśmy się wśród najlepszych. Niewątpliwie to zasługa kadry i programu studiów na kierunku Prawo.

Studia prawnicze są jednolitymi studiami magisterskimi, pięcioletnimi. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Studia otwierają drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Kształcimy tak, aby absolwent prawa miał, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim umiejętności, które po spełnieniu ustawowych wymogów, pozwolą mu znaleźć pracę w zawodach prawniczych, działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy na Prawo w GWSH: https://www.gwsh.pl/studia/prawo.html

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+