Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

„Stan epidemii w Polsce - jego prawne, społeczne oraz ekonomiczne skutki”

Drukuj

Zapraszamy na konferencję online organizowaną przez Katedrę Prawa i Administracji GWSH w Katowicach.

8 czerwca (poniedziałek) odbędzie się spotkanie poświęcone skutkom pandemii w Polsce. Konferencję naukową przygotowali pracownicy Katedry Prawa i Administracji uczelni.

„Stan epidemii w Polsce - jego prawne, społeczne oraz ekonomiczne skutki”

8 czerwca godzina 17:00
Link do wydarzenia na platformie ClickMeeting: https://gwshvid.clickmeeting.com/sala-2

 

Plan konferencji:

Dr Daniel Wojtczak – „Kilka uwag na temat ograniczeń wolności i praw jednostki w czasie epidemii”.

Dr Justyna Kownacka – „Wpływ COVID-19 na zamówienia publiczne”.

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin – „Instytucja poleceń wojewody w kontekście ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Dr Aleksandra Stopova Kozioł – „Zapis na sąd polubowny a odpowiedzialność państwa z tytułu strat spowodowanych Covid-19”.

Dr Aleksander Wolski – „Społeczna pandemia”.

Dr Dominik Wolski – „Wpływ tarczy antykryzysowej na sytuację prawną organizatorów turystyki”.

Dr Anna Staszewska – „Dostosowanie obiektów turystycznych i gastronomicznych w stanie zagrożenia epidemiologicznego w Polsce do obowiązujących wytycznych”.

Wojciech Magierowski, student GWSH – „Szczególna procedura przyznawania zapomogi studenckiej w czasie stanu epidemii”.

Aldona Staniek, studentka GWSH - „Telemedycyna jako negatywny skutek pandemii”.  

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+