PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH uczestnikiem seminarium poświęconego nowemu projektowi Dyrektywy.

Drukuj

W dniu 20 czerwca 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się jednodniowe seminarium poświęcone ogłoszonemu niedawno projektowi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (projekt dostępny na stronie: ec.europa.eu). Seminarium zorganizowane przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) działające przy Wydziale Zarządzania UW odbyło się pod tytułem „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”. W pierwszej, wprowadzającej części seminarium wystąpił Pan Philippe Chauve z Komisji Europejskiej, który omówił główne założenia projektu dyrektywy. Następnie odbyły się dwa panele, w których przedstawiciele nauki prawa, a także praktycy i przedstawiciele środowiska przedsiębiorców omawiali wybrane elementy projektu. Każdy z paneli kończył się dyskusją z udziałem panelistów oraz uczestników seminarium.

W pierwszym z paneli, który poświęcony był relacji przyszłej Dyrektywy z polską ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi
i spożywczymi wystąpił pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH, Dr Dominik Wolski, który przedstawił referat pt. „Potrzeba zmiany pojęcia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej
w polskiej ustawie”
W zaprezentowanym referacie Dr Wolski skupił się na porównaniu pojęcia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, które znalazło się w wymienionej wyżej ustawie oraz pojęcia nieuczciwych praktyk handlowych według projektu dyrektywy. Wnioski dotyczyły potrzeby ewentualnych zmian w polskiej ustawie w przypadku przyjęcia dyrektywy w wersji przedstawionej w projekcie. W tym samym panelu zaprezentowały także swoje referaty Prof. Anna Piszcz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prof. Monika Namysłowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Tekst zamieszczony zgodnie z oryginałem, autorstwa Pana dra Dominika Wolskiego. Zdjęcia: Magdalena Kiełkiewicz

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+