Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawnik z GWSH uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji

Drukuj

"Europejskie dziedzictwo kulturowe, a prawo własności jako gwarancja praw podstawowych".

11 czerwca 2018r. odbyła się ogólnopolska konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes. Tematem trzeciej już ogólnopolskiej konferencji były „Zabytki techniki- ich dzieje, tranie, rewitalizacja”. Konferencja spotkała się
z ogromnym zainteresowanie zarówno pracowników naukowych jak i praktyków. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny zgromadziła przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową reprezentowała dr Aleksandrę Stopová Kozioł. Dr Aleksandra Stopová Kozioł wygłosiła referat w panelu głównym pt. Europejskie dziedzictwo kulturowe a prawo własności jako gwarancja praw podstawowych. Problemy poruszone przez referentkę znalazły odbicie w dyskusji panelowej.

Konferencji towarzyszy wystawa w pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Ekspozycja czasowa przedstawia kolekcję aktów i papierów wartościowych z XIX i XXw.

Tekst: dr Aleksandra Stopová Kozioł

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+