Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kompetencje kulturowe na kierunku Pielęgniarstwo?

Drukuj

Z polskiej opieki zdrowotnej korzysta coraz więcej cudzoziemców. Pielęgniarka, pielęgniarz w opiece nad pacjentem spotykają się z różnicami kulturowymi, innymi systemami wartości, różnicami w zachowaniu i religii. To wymaga dodatkowej wiedzy.

Pielęgniarstwo transgraniczne. To stosunkowo nowy przedmiot na kierunkach studiów kształcących personel medyczny. W GWSH jest prowadzony przez Krystynę Klimaszewską- wykwalifikowaną pielęgniarkę, menedżera w ochronie zdrowia, pedagoga, wykładowcę akademickiego. Od wielu lat uczy przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy filozofii i etyki zawodu. Teraz również kompetencji kulturowych.

– Etyka to podstawa w naszym zawodzie. Dla nas najważniejsze to nie szkodzić. Bez tej świadomości nie można pomagać – podkreśla w rozmowie z nami. Współcześnie to nie wystarcza. W związku z migracjami coraz częściej naszymi pacjentami są obcokrajowcy. Przedstawiciele bardzo różnych kultur. Dlatego też pielęgniarka/pielęgniarz muszą być dobrze przygotowani do opieki nad pacjentem o różnych przekonaniach. Każda religia ma inne podejście do zdrowia, choroby i śmierci. Żeby im pomóc, wykazać się odpowiednią empatią, musimy ich zrozumieć. A to często wymaga od nas dodatkowej wiedzy w obszarze kompetencji kulturowych - zaznacza Krystyna Klimaszewska.

Kompetencje kulturowe

Świadomość, z czego wynika zachowanie pacjenta, wrażliwość na jego system wartości przełamuje stereotypy i ułatwia budowanie relacji. Tak ważnej w pomocy choremu. Rozwijanie i doskonalenie inteligencji kulturowej w pielęgniarstwie jest zatem niezbędne. I tak się dzieje już od kilku lat. Studiowanie tej dziedziny to nie tylko nauka umiejętności praktycznych. To również wiele przedmiotów interdyscyplinarnych. - Każda osoba ma prawo do poszanowania kultury, z której pochodzi – tłumaczy Krystyna Klimaszewska. - Nasi studenci to rozumieją. Często o tym rozmawiamy podczas zajęć. Muszą też o tym pamiętać w sytuacjach stresowych, kiedy toczy się walka o życie i zdrowie pacjenta.

Zawód zaufania społecznego

Zrozumienie, dyskrecja, takt. Pielęgniarstwo nie jest łatwym zawodem. Ale jest jedną z tych profesji, które cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym. - Nasi studenci to wiedzą, a my wykładowcy chcemy, aby byli z tego dumni. Tak jak pokolenie, które przekazuje im swoją wiedzę. Bo pomoc drugiemu człowiekowi jest wartością nadrzędną. I na tym powinniśmy odbudowywać prestiż tego wyjątkowego zawodu – podkreśla Krystyna Klimaszewska.

Kształcenie na Pielęgniarstwie w GWSH

Pielęgniarstwo w GWSH to studia I i II stopnia. Prowadzone przez najlepszych wykładowców. Są wśród nich aktywne zawodowo pielęgniarki, położne i lekarze, na co dzień pracujący w placówkach medycznych w całym kraju. Uczelnia dysponuje również własnym, nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. https://www.gwsh.pl/studia/pielegniarstwo.html

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+