PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pielęgniarstwo na miarę potrzeb

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach otrzymała dofinansowanie na rozwój kierunku Pielęgniarstwo. W piątek, 5 października, stosowną umowę podpisali Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz JM Rektor GWSH, Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Kierunek Pielęgniarstwo w GWSH

Podpisanie umowy, które odbyło się w siedzibie GWSH, oznacza wsparcie dla przyszłych pielęgniarek. W naszej Uczelni na Wydziale Medycznym kształcimy pielęgniarki na studiach licencjackich (studia I stopnia 3,5 roku). Ponadto wprowadzane jest także Pielęgniarstwo - studia magisterskie (studia II stopnia). Intensywny rozwój Wydziału Medycznego GWSH jest jednym z planów na obecny rok akademicki. W naszej Uczelni zakończyła się budowa Centrum Symulacji Medycznych, w którym, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, kształceni będą studenci kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt realizowany w GWSH nazywa się "Pielęgniarstwo na miarę potrzeb"

Projekt przyczyni się m.in. do poprawy jakości kształcenia GWSH na kierunku Pielęgniarstwo, rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji Uczestników Projektu. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej V (Wsparcie dla obszaru zdrowia) - Działanie 5.5 PO WER - Rozwój usług pielęgniarskich.

Stypendia dla studentek Pielęgniarstwa

Grupą docelową projektu jest 105 osób, studiujących na kierunku Pielęgniarstwo w GWSH na II-IV roku studiów począwszy od tych, którzy rozpoczęli studia w 2017 r., aż do rekrutacji w 2020 r. W każdym roku będzie to ok. 60% osób posiadających najlepsze wyniki w nauce. Dzięki projektowi możliwe będzie również doskonalenie kompetencji na podstawie realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych i płatnych praktyk zawodowych.

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu: JM Rektor GWSH, Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Alicja Polok, Dyrektor administracyjny GWSH

Uroczyste przekazanie czeku przez Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia JM Rektorowi GWSH, Prof. dr. hab. Krzysztofowi  Szaflarskiemu. 

 

Alicja Polok, Dyrektor administracyjny GWSH; dr Joanna Strzelczyk-Łucka, Dziekan Wydziału Medycznego GWSH;  Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Barbara Błaszkiewicz, Prodziekan ds. kierunku Pielęgniarstwo; JM Rektor GWSH Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski


Dr n. biol. Maria Trzeciak, Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Praktycznego;  Barbara Błaszkiewicz, Prodziekan ds. kierunku Pielęgniarstwo oraz studentki kierunku Pielęgnirstwo w GWSH.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+