PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Turystyka w dobie pandemii-pomoc dla przedsiębiorstw turystycznych

Drukuj

Dr Anna Staszewska z Katedry Turystyki GWSH zebrała informacje dotyczące pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw turystycznych w województwie śląskim.

Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią, w pierwszej kolejności dotknęły branżę turystyczną. Ze względu na powiązania w konsekwencji miały wpływ na branżę gastronomiczną czy też bazę noclegową.

Poniżej zostały zaprezentowane rozwiązania podane przez Marszałka Województwa Śląskiego. Mieszczą się one w ramach„Śląskiego pakietu dla gospodarki”, który dla przedsiębiorców będzie składał się z następujących filarów.

 • I FILAR – POŻYCZKI OBROTOWE I PŁYNNOŚCIOWE WRAZ Z INNYMI UPROSZCZENIAMI W ZAKRESIE WSPARCIA ZWROTNEGO Fundusz Górnośląski S.A.

W tym Filarze wskazano na liczne pożyczki obrotowe i płynnościowe zaciągane w Funduszu Górnośląskim S.A.. Pożyczki mogą być pobrane na remonty czy też przystosowania obiektów

 • II FILAR – WSPARCIE PRACODAWCÓW W UTRZYMANIU MIEJSC PRACY Wojewódzki Urząd Pracy W Katowicach

W II Filarze wspomniano również o:

˗          polega na dofinansowaniu do składek z wykorzystaniem Funduszu Gwarancyjnego w następstwie COVID-19;

˗          wparcia dla wypłat w przypadku spadku obrotów (zależnych od procentu obniżki)

˗          współfinansowaniu działań przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego

Należy mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosków trwa dłużej niż 7 dni ze względów organizacyjno – technicznych. Kolejne transze po przyznaniu będą przychodziły już bez zwłoki.

 • III FILAR – WSPARCIE BEZZWROTNE – INWESTYCJE W MŚP WRAZ Z UPROSZCZENIAMI DLA MŚP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • IV FILAR – SAMORZĄDOWE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • V FILAR – „WEJŚCIA KAPITAŁOWE” ZWIĘKSZAJĄCE ZAANGAŻOWANIE INWESTORÓW W REGIONIE Śląski Fundusz Rozwoju

Całość pakietu wynosi 1 mld. W ramach budowy poszczególnych filarów utworzony zostanie specjalny pakiet dla turystyki o wartości 3,5 mln. Poniżej zostały przedstawione wszystkie filary wraz z krótkim opisem proponowanych działań.

FILAR I

Kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego

W okresie pandemii, kiedy zamknięte są obiekty turystyczne, nie działa gastronomia, obowiązuje zakaz podróżowania i zamknięte są obiekty turystyczne, uruchomione zostały kampanie społeczne w mediach społecznościowych wpisujące się w apele branży turystycznej - Nie odwołuj podróży! Zmień termin, ocal turystykę!”

 • #SlaskieSmakiNaWynos - Śląska Organizacja Turystyczna w chwili obecnej prowadzi komunikację oferty obiektów gastronomicznych należących do Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki, producentów śląskich produktów tradycyjnych – którzy oferują swoje produkty na wynos (zgodnie z możliwością prowadzenia tego rodzaju działalności w okresie epidemii).
 • #Wspieramyproduktylokalne - prowadzona jest również akcja promująca produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne i lokalne wytwarzane na terenie województwa śląskiego i przez rodzimych producentów, zachęcająca do zamawiania produktów do domu. Akcja realizowana wspólnie z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 • #Slaskiewirtualnie - prowadzona jest również ciągła aktywność dotycząca komunikacji atrakcyjności turystycznej regionu poprzez materiały filmowe i zdjęciowe - w tym wirtualne wycieczki oraz filmy lotnicze i filmy 360o, promujące atrakcyjność turystyczną naszego województwa, za pomocą mediów społecznościowych z wykorzystaniem treści portalu slaskie.travel i innych serwisów tematycznych poświęconych turystyce.

Kontakt: Śląska Organizacja Turystyczna,

W miarę znoszenia ograniczeń związanych z pandemią uruchamiane będą kampanie społeczne zachęcające do odwiedzenia województwa śląskiego jako bezpiecznej i atrakcyjnej destynacji turystycznej.

 • #SlaskieZapraszamy – kampania zachęcać będzie do wychodzenia z domu i korzystania z atrakcji turystycznych województwa śląskiego, gastronomii, szlaków, etc. W ramach akcji promowana będzie atrakcyjność turystyczna poszczególnych subregionów województwa śląskiego poprzez przygotowane propozycje wycieczek rowerowych i jednodniowych wycieczek w stylu slow, ofertę „Śląskie poza miastem” czy „Śląskie po zdrowie”.
 • #WybieramSlaskie - kampania w zakresie promocji śląskich marek turystycznych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry oraz atrakcji turystycznych regionu zachęcająca do przyjazdu do województwa śląskiego, do korzystania z oferty lokalnych przedsiębiorstw, promując turystykę aktywną, zdrowotną, SPA i city breaki. Akcja promocyjna obejmie m.in. blogerów podróżniczych o dużych zasięgach czytelników i fanów w mediach społecznościowych.
 • #Slaskiepokoronie – zostanie ogłoszony konkurs dla turystów z pierwszej wycieczki turystycznej po pandemii z terenu województwa śląskiego. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.
 • #SlaskieBezpiecznie – akcja skierowana do turystów. Celem akcji będzie podniesienie bezpieczeństwa turystów w województwie śląskim poprzez wyposażenie wybranych punktów turystycznych w województwie śląskim w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej.
 • Odpoczywaj w Polsce. Śląskie zaprasza – to część akcji w ramach ogólnopolskiej kampanii ODPOCZYWAJ W POLSCE, przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną. Śląska Organizacja Turystyczna, jako regionalny partner POT, będzie brać w niej udział pod hasłem.

 

FILAR II

Wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego

Działanie w ramach własnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

 • #SlaskieEventy - działania wspierające organizację wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym na terenie województwa śląskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez zakup powierzchni reklamowej, czasu antenowego czy usług artystycznych.
 • Śląskie. Łączy nas turystyka - wsparcie ma na celu odbudowanie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych poprzez dofinansowanie organizacji wydarzeń typu - „dni otwarte” umożliwiających preferencyjne zwiedzanie/korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej. Konkursy skierowany jest do organizacji pozarządowych umożliwiający dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych.
 • Współorganizacja i wsparcie wydarzeń promujących marki turystyczne województwa śląskiego w tym m.in. Juromania – Święto Jury Krakowsko-Czestochowskiej, Beskidy WinterGo – Otwarcie sezonu zimowego w województwie śląskim.

Filar III

Wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego

Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, mająca na celu pobudzenie zapotrzebowania na usługi turystyczne i usługi organizatorów turystyki dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

 • #OdkryjSlaskie - akcja ma na celu wsparcie organizatorów turystyki, przede wszystkim turystyki szkolnej oraz usług przewodnickich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności wykorzystujących atrakcje turystyczne województwa śląskiego. Istnieje konieczność zachęcenia nauczycieli i rodziców do organizacji wycieczek szkolnych – nakierowane na bliskie wyjazdy i poznanie własnego regionu. Warunkiem wsparcia zadania będzie organizacja wycieczki autokarowej z minimum jednym noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką obejmująca minimum 5 atrakcji turystycznych w województwie śląskim. Wsparcie będzie w formie dotacji celowej dla gmin.

W III Filarze jest dostępnych 162 mln, a branża turystyczna będzie miała dodatkowe punkty otrzymywane w ramach pomocy wsparcia bezzwrotnego. Organ jest odpowiedzialny również za utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dodatkowo został sporządzony film w jaki sposób wypełnić wnioski o dofinansowanie, który znajduje się na stronie Organizatora. Za te działania odpowiedzialne będzie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

FILAR IV

Wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego

Wykorzystując potencjał turystyczny województwa śląskiego, w tym marki turystyczne: Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Kraina Górnej Odry oraz certyfikowane produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, Szlak Orlich Gniazd wzmocnione zostały działania mające na celu rozwój i promocję tej oferty.

 • Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – trwają obecnie pracę nad powstaniem nowego szlaku i produktu turystycznego w obszarze turystyki kulturowej i religijnej województwa śląskiego.
 • Kraina Górnej Odry – w ramach nowopowstałej marki turystycznej w województwie śląskim opracowywana jest nowa oferta turystyczna ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej i turystyki rowerowej.
 • Kajakiem przez Śląskie – powstaje nowy produkt turystyczny wykorzystujący potencjał śląskich rzek i zbiorników wodnych. Obecnie audytowane przez Śląską Organizację Turystyczną jest 5 rzek w województwie śląskim pod kątem nowych szlaków kajakowych (szlaki kajakowe na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza)
 • Śląskie. Po zdrowie – jest to propozycja skierowana na rozwój turystyki zdrowotnej w województwie śląskim. Powstaje oferta promująca potencjał województwa w zakresie turystyki medycznej i turystyki uzdrowiskowej.

Urząd Marszałkowski – Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, składa się z dwóch programach:

 • Promocja gospodarcza regionu oraz działalności gospodarczej – oferowanie promocji miejsc turystycznych,
 • Inter Silesia – poświecony internalizacji firm – doposażenie firm poprzez wiedzę.

FILAR V

Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego

Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorców jak i działań mających na celu pobudzenie popytu są działania planistyczne, projektowe i wykonawcze w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną stanowiącą bardzo ważny czynnik pobudzający rozwój oferty turystycznej oraz decyzji o kierunkach podróży turystycznej. Województwo śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę turystyczną umożliwiającą tworzenie nowych szlaków turystycznych.

 • Szlak Trzech Harnasi
 • Szlaki kajakowe na rzekach Liswarta i Warta
 • Szlak rowerowy Lasy Rudzkie

W tym filarze zaplanowane są działania długofalowe, wieloletnie realizowane w ramach konkursu Śląskie. Łączy nas turystyka. Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane będzie jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym. Cele dotacji jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa śląskiego w tym m.in.: szlaki rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, etc.

Powyższa propozycja jest początkiem do dalszych prac, ponieważ branża turystyczna jest bardzo różnorodna i potrzebuje indywidualnego podejścia. Do tego należy dodać, że jest cały czas możliwość planowania nowych i innowacyjnych rozwiązań dotyczących turystyki i rekreacji.

 

Opracowane na podstawie: https://dlaturystyki.slaskie.pl/ oraz https://www.facebook.com/informacja.turystyczna/videos/159222418866631/, gdzie został umieszczone Webinarium poświęcone branży turystycznej przeprowadzonego 30 kwietnia 2020

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+