Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 31 maja

Drukuj

Do 31 maja przedłużamy ograniczenie działalności GWSH. Zajęcia w tym czasie nadal odbywać się będą zdalnie.

Do 31 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na naszej uczelni. Zajęcia będą odbywać się - jak od marca - zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przywracanie bieżącej działalności uczelni

25 maja mają wejść w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności uczelni. W dalszym ciągu jednak działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Termin ograniczeń może ulec zmianom zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wszystkie zajęcia, które można  przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) muszą być prowadzone w takiej formie. Wyjątek stanowią kierunki przygotowujące do wykonywania zawodów objęte standardami kształcenia – do nich stosuje się przepisy szczególne.

Po ogłoszeniu przez rząd kolejnego etapu przywracania funkcjonowania poszczególnych instytucji, MNiSW znowelizuje rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie uczelni w zakresie świadczenia pracy przez pracowników. Uczelnie będą musiały rozpocząć wtedy przygotowania do stopniowego przywracania bieżącej działalności i opracowywać własne plany przywracania funkcjonowania uczelni.

Więcej na ten temat na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+