PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

FAQ. Informacja w związku z zawieszeniem zajęć (AKTUALIZACJA 30.04)

Drukuj

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez studentów GWSH w związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa.

Na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania, które zadają studenci. Prosimy śledzić stronę internetową GWSH, EHMS, media społecznościowe naszej uczelni.

Aktualizacja 30 kwietnia

 

1. Jak rozwiązać sprawę kart okresowych?

Studenci, którzy:

  1. Mają komplet wpisów na karcie, proszeni są o przesłanie skanu karty na adres wydziału. Oryginał dostarczą po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Na tej podstawie pracownicy Biura Obsługi Studentów zaliczą semestr w systemie.
  2. Mają część wpisów na karcie, a część wpisów w systemie, ale w sumie całość, przesyłają skan karty na adres wydziału. Pracownicy Biura Obsługi Studentów uzupełnią brakujące wpisy w oparciu o oceny w systemie i zaliczą semestr.

 

2. Jak realizowane są zajęcia online w GWSH?

Zasady realizacji zajęć w GWSH w okresie zagrożenia epidemicznego reguluje Zarządzenie Rektora GWSH,
dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH z dnia 24 marca 2020 roku. Dokmument jest dostępny po zalogowaniu do EHMS-a.

Zajęcia online realizowane są przez poszczególnych dydaktyków przy użyciu np. aplikacji teams, classroom, zoom, skype oraz clikmeeting. Ponadto wykładowcy wysyłają wykłady, prezentacje, materiały drogą mailową do samodzielnego odpracowania. Plan zajęć online realizowanych poprzez clikmeetining znajduje się w systemie EHMS (moje studia - ogłoszenia - zajęcia ONLINE). Są one również umieszczone  przy harmonogramach planów dziennych/ zaocznych oraz Wydziale w Żorach.

3. Czy zajęcia akademickie zostaną odrobione?

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. Na tę chwilę nie ma żadnych informacji o jego przedłużeniu. Program kształcenia na wszystkich kierunkach zostanie zrealizowany. Prosimy śledzić informacje w EHMS-ie. Istnieje możliwość, że niektóre zajęcia zostaną zaplanowane w pierwszych dwóch tygodniach lipca lub we wrześniu.

4. Czy działa biblioteka GWSH?

Biblioteka jest zamknięta. Aktualne wypożyczenia zostaną przedłużone o 30 dni, a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane. Studentów zainteresowanych dostępem do wirtualnej biblioteki IBUK LIBRA prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Tel: 502 484 032  biblioteka@gwsh.pl

5. Co z wnioskami stypendialnymi?

Wnioski o przyznanie stypendium do 31 marca 2020 r. będą przyjmowane tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Również do 31 marca 2020 r. przedłużony zostaje termin składania wniosków o stypendium socjalne.

6. Czy jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją życiową będącą wynikiem wprowadzenia stanu epidemii?

Student ma możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w formie zapomogi w związku z trudną sytuacją ze względu na utratę źródła dochodu, co jest konsekwencją wprowadzenia w kraju stanu epidemii. Wnioski o przyznanie ww. zapomogi, wraz z załącznikami dokumentującymi trudną sytuację Studenta, należy składać wyłącznie elektronicznie na adres stypendia@gwsh.pl.

Oryginały przesłanych dokumentów należy następnie dosłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres uczelni z dopiskiem "Stypendia". Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Uczelni https://www.gwsh.pl/dla-studenta/stypendia-zapomoga.html.

7. Czy można się rekrutować na studia, które rozpoczynają się w semestrze letnim?

Jak najbardziej. Działa rekrutacja online. Można się zapisać, dokumenty dostarczyć w późniejszym terminie. Ponadto czynne jest Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery. Zalecamy kontakt telefoniczny. Nasi pracownicy są od poniedziałku do piątku. Szczegóły na stronie: https://www.gwsh.pl/kontakt/biuro-rekrutacji.html

8. Co z egzaminami poprawkowymi oraz obronami prac dyplomowych?

Sesja poprawkowa zostaje przedłużona do 31 maja 2020 roku. Szczegóły dotyczące jej organizacji zostaną podane do Państwa wiadomości wkrótce. Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego po sesji poprawkowej semestru zimowego 2019/20 zostaje również przedłużony do dnia 31.05.2020 roku, bez konsekwencji finansowych (obowiązuje płatność do dnia 31.03.2020 roku). Dołożymy wszystkich starań, aby lipcowe obrony odbyły się w terminie.

23 kwietnia 2020 roku weszło w życie zarządzenie Rektora GWSH, dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH o sposobie przeprowadzania egzaminu dyplomowego w obliczu trwającej pandemii oraz ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek COVID-19. Szczególny tryb obrony prac dyplomowych będzie przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych w taki sposób, aby zapewnić właściwą weryfikację osiągniętych efektów kształcenia. Przebieg egzaminu będzie rejestrowany.

Pełna treść komunikatu w tej sprawie jest dostępna w systemie EHMS.

9.Czy zmianie ulega czesne za studia?

Studenci zobowiązani są do uiszczenia wszystkich należności. Opłaty za studia naliczane są za cały semestr. Program studiów zostanie w całości zrealizowany. W szczególnych sytuacjach, trudnej sytuacji życiowej, będziemy indywidualnie rozpatrywać możliwość udzielenia pomocy.

10.Jak pracuje administracja uczelni?

Administracja GWSH pracuje online wg podanych godzin, które zostały uaktualnione na stronie internetowej GWSH. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i e-mailowego.

Biuro Obsługi Studentów oraz Kwestura ds. studenckich pozostają do Państwa dyspozycji w:

  • kontakcie telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 pod numerami telefonów:

- Biuro Obsługi Studentów: 601 150 392 

- Kwestura ds. studenckich: 32/357 05 48 oraz 605 614 026

 

Wydział zamijscowy w Żorach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00.

 

11. Gdzie i kiedy będzie można przedłużyć legitymację studencką?

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

 

12. Czy jest możliwość skontaktowania się z Prodziekan ds. studenckich?

Oczywiście. Dziekan Sylwia Jurkowska zaprasza do kontaktu online. Szczegóły na stronie: https://www.gwsh.pl/kontakt/dziekan-ds-studenckich.html

13. Wydłużony czas działania platformy e-learningowej.

Zajęcia z języka obcego są realizowane na platformie e-learningowej  (poziom podstawowy oraz średni). Wydłużamy dostęp do platformy do końca maja.

14. Ubezpieczenie zdrowotne studentów.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Spraw Pracowniczych. W sprawie ubezpieczenia zdrowotnego studentów i można należy kontaktować się z Moniką Procel mail: monika.procel@gwsh.pl, tel. 791 656 503, codziennie od 8:00 do 15:00.

 

 

Bieżące komunikaty

Bieżące komunikaty Uczelni związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 oraz choroby COVID-19 będą umieszczane na stronie internetowej GWSH, w mediach społecznościowych uczelni oraz w EHMS-ie. Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony:

https://gis.gov.pl/https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+