Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Drukuj

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs o Nagrodę Rady na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

 Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

  1. autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
  2. promotorzy, za zgodą autora;
  3. uczelnie, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Polski, w terminie między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.

Prace magisterskie na Konkurs należy nadsyłać do 31 marca 2020 roku na adres siedziby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Informacje o konkursie oraz regulamin konkursu jest na stronie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/rada-ds-przedsiebiorczosci/konkurs/.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+