PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską i doktorską

Drukuj

Finansowe nagrody przyznawane przez Prezesa NBP mają na celu promocję i zainteresowanie studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii oraz finansów.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają
w przypadku pracy doktorskiej:

  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

w przypadku pracy habilitacyjnej:

  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: www.nbp.pl/konkursy

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+