PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji

Drukuj

Konferencja naukowa w GWSH pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Katedra Prawa i Administracji oraz Katedra Turystyki i Rekreacji GWSH zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej prawnym i praktycznym aspektom turystyki i rekreacji.

Celem konferencji będzie m.in. omówienie problemów pojawiających się na tle stosowania przepisów prawnych, które mają zastosowanie w turystyce i rekreacji oraz ich skutków prawnych w praktyce. Zamiarem organizatorów jest dyskusja w dobie znacznych „zawirowań” na rynku usług turystycznych, w szczególności kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19, czy też upadłością największego na świecie biura podróży Thomas Cook.

Konferencja Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji 
odbędzie się 17 grudnia 2020r., godz. 10.00, w formule 100% on-line (na platformie Teams).


Szczegóły i zapisy na stronie: https://lp.gwsh.pl/konferencja

Po konferencji zostanie opublikowana interdyscyplinarna, punktowana monografia nakładem Wydawnictwa GWSH. Artykuły do monografii mogą zgłaszać zarówno osoby prezentujące referaty i jak pozostali uczestnicy konferencji (koszty publikacji pokrywa organizator).

Konferencja naukowa w GWSH odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

___

Plan konferencji:

10.00 - Inauguracja konferencji – JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

10.15 - Słowo wprowadzające – prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, GWSH

10.30 - Słowo wprowadzające – dr Dominik Borek, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  

Panel 1 

10.45 - dr Dominik Borek – Pomoc państwa SA.58102 (2020/N). Wsparcie w walce z COVID-19 dla touroperatorów i innych przedsiębiorstw działających w turystyce

11.00 - mgr Andrzej Trojanowski, Najwyższa Izba Kontroli, Samorządowe programy opieki nad zabytkami jako instrument zwiększania atrakcyjności turystycznej zabytków - uwagi w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli 

11.15 - dr Anna Staszewska, GWSH, "Biała Księga Systemu Promocji Turystycznej w Polsce" jako przykład wytyczenia ram prawnych w działaniach promocyjnych 

11.30 - Dyskusja

12.00 - Przerwa 

Panel 2 

12.15 - dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, WPiA UKSW w Warszawie, Turystyka piesza szlakami granicznymi wzdłuż południowej granicy Polski a COVID-19 – aspekty prawne

12.30 - dr Daniel Wojtczak, GWSH, Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograniczeń w branży turystycznej 

12.45 - dr Krzysztof Sondel, AWF Kraków – Krzysztof Sondel, Ubezpieczenie turysty jako źródło finansowania akcji ratowniczych w górach 

13.00 - dr Dominik Wolski, GWSH, Ewolucja ram prawnych przewodnictwa górskiego w Polsce 

13.15 - Dyskusja 

Panel nr 3 

13.45 - dr Piotr Cybula, AWF Kraków, Zwroty wpłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów - wsparcie czy wyparcie praw podróżnych? 

14.00 - dr Aleksandra Stopowa-Kozioł, GWSH, Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa przy wprowadzaniu ograniczeń z powodu pandemii w działalności turystycznej 

14.15 - dr Katarzyna Płonka-Bielenin, GWSH, Stan epidemii a organizacja imprez masowych - wnioski i postulaty 

14.30 - Dyskusja 

15.00 - Zakończenie konferencji

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+