Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Jubileusz wykładowcy GWSH

Drukuj

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik świętował 45-lecie pracy naukowo-badawczej. Gratulacje Jubilatowi złożył JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, Prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Uroczystość 45-lecia odbyła się w trakcie X Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”. Zorganizowała ją w dniach 9-11 maja 2018 r. Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wykładowca m.in. ATH, GWSH, oraz Politechniki Śląskiej, Prof. Ryszard Barcik, przez wiele lat pełnił zaszczytną funkcję Rektora ATH w Bielsku-Białej.

Szanowny Jubilat zajmuje się zarządzaniem logistycznym, logistyką oraz przedsiębiorczością. Jest wieloletnim wykładowcą w GWSH. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania strategicznego. Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe.

Na uroczystość zaproszony został JM Rektor GWSH, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, który złożył Jubilatowi gratulacje. Zgromadzeni goście życzyli Prof. Barcikowi zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy naukowej.

 

Wręczenie przez JM Rektora GWSH, okolicznościowego adresu z okazji 45.lecia pracy naukowej.

 Wręczenie przez JM Rektora GWSH, Prof.nadzw. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego, okolicznościowego adresu  z okazji 45-lecia pracy naukowej

 

Uczestnicy X jubileuszowej konferencji.

Uczestnicy X Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

 

Wręczenie przez JM Rektora kwiatów dla żony szanownego jubilata

Wręczenie przez JM Rektora GWSH kwiatów dla żony szanownego Jubilata

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+