PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Jubileusz wykładowcy GWSH

Drukuj

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik świętował 45-lecie pracy naukowo-badawczej. Gratulacje Jubilatowi złożył JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, Prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Uroczystość 45-lecia odbyła się w trakcie X Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”. Zorganizowała ją w dniach 9-11 maja 2018 r. Katedra Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wykładowca m.in. ATH, GWSH, oraz Politechniki Śląskiej, Prof. Ryszard Barcik, przez wiele lat pełnił zaszczytną funkcję Rektora ATH w Bielsku-Białej.

Szanowny Jubilat zajmuje się zarządzaniem logistycznym, logistyką oraz przedsiębiorczością. Jest wieloletnim wykładowcą w GWSH. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania strategicznego. Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe.

Na uroczystość zaproszony został JM Rektor GWSH, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, który złożył Jubilatowi gratulacje. Zgromadzeni goście życzyli Prof. Barcikowi zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy naukowej.

 

Wręczenie przez JM Rektora GWSH, okolicznościowego adresu z okazji 45.lecia pracy naukowej.

 Wręczenie przez JM Rektora GWSH, Prof.nadzw. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego, okolicznościowego adresu  z okazji 45-lecia pracy naukowej

 

Uczestnicy X jubileuszowej konferencji.

Uczestnicy X Jubileuszowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

 

Wręczenie przez JM Rektora kwiatów dla żony szanownego jubilata

Wręczenie przez JM Rektora GWSH kwiatów dla żony szanownego Jubilata

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+