PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, 3 października, oficjalnie rozpoczęła Nowy Rok Akademicki 2019/2020.

29. Inauguracja w historii GWSH

Zwyczajowe, uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało już po raz dwudziesty dziewiąty w historii Uczelni. GWSH jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie śląskim i jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych w Polsce. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku poprowadził tradycyjnie JM Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor GWSH podsumował dotychczasową działalność Uczelni. Przez 28 lat mury GWSH opuściło ponad 52 tys. absolwentów, w tym prawie 8 tys. absolwentów studiów podyplomowych. Dyplomy doktorskie otrzymało dotychczas 18 osób. 

Rektor z dumą podkreślił, że w minionym roku akademickim GWSH utrzymała, zajmowaną zresztą już od kilkunastu lat, pozycję jednej z 10 najlepszych, niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, wśród grona przeszło 250 pozostałych niepublicznych uczelni wyższych aspirujących do osiągnięcia takiego wyniku. Z 9-go miejsca awansowała na 8 pozycję w dorocznym rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.

W swoim wystąpieniu zaakcentował także wyjątkową rocznicę, którą obchodzi w tym roku Uczelnia. Jest to 10. rocznica utworzenia Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu będącego jedyną tego rodzaju polską placówką w Austrii. Ten działający już od dekady Wydział cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród Polonii Austriackiej.

 

Jaki będzie rok akademicki 2019/2020?

JM Rektor GWSH odniósł się do tego, co czeka szkolnictwo wyższe w Polsce.

- Z pewnością czeka nas trudny rok – zaznaczył JM Rektor. Kolejny, pełen zmian wynikających z konieczności dalszego dostosowywania się do przepisów obowiązującej od 1 października 2018 roku, Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Jak stwierdził JM Rektor wymiernym efektem spowodowanych przez nową Ustawę zmian na naszej Uczelni są znaczące modyfikacje organizacyjne oraz personalne. Mamy nowy statut, nowe regulaminy jak na przykład: regulamin organizacyjny, regulamin studiów czy też regulamin stypendialny. Działalność kończą Rady Wydziałów, zmienia się skład Senatu oraz Rady Uczelni.

Ze zmian personalnych najważniejszą jest poszerzenie składu Zespołu Rektorskiego. Do dwuosobowego dotychczasowego składu – JM Rektora GWSH oraz Prorektora ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. Andrzeja Bisztygi - dołączają dr Joanna Strzelczyk–Łucka, Prorektor ds. Kształcenia (dotychczasowy Dziekan Wydziału Medycznego GWSH) oraz mgr Marta Adamczyk Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju (dotychczasowy Dyrektor ds. organizacji i rozwoju).

Ambitne plany Uczelni

Niezależnie od potrzeby dostosowywania się do wynikających z Ustawy zmian w przepisach, GWSH w dalszym ciągu będzie podejmować wszelkie niezbędne starania przyczyniające się do jej rozwoju. JM Rektor mówił m.in. o planach uruchomienia kolejnych dwóch kierunków studiów, po jednym na Wydziale Zarządzania GWSH oraz na Wydziale Zagranicznym w Wiedniu, a także dalszy intensywny rozwój Wydziału Medycznego.

„Pasuję Cię na studenta naszej Uczelni”.

Zgodnie z tradycją akademicką, jednym z najważniejszych punktów Inauguracji, było uroczyste ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku. Ślubowanie grupy studentów przeprowadziła Prorektor ds. Kształcenia dr Joanna Strzelczyk-Łucka. Uroczystego aktu Immatrykulacji dokonał JM Rektor GWSH.

Podczas uroczystości wręczony został dyplom doktorski uzyskany na Wydziale Zarządzania naszej Uczelni przez dr Katarzynę Cyz. Pani doktor obroniła pracę pt.: „Różnice kulturowe jako bariera zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw na przykładzie rynku chilijskiego”.

Nagroda im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego

Wśród wyróżnień przyznana została również nagroda im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego. Dla uczczenia pamięci Profesora, władze Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach ustanowiły w 2015 roku nagrodę Jego imienia, która przyznawana jest corocznie w trakcie inauguracji kolejnego roku akademickiego. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Senat. Otrzymują ją wybitne postaci reprezentujące środowisko akademickie związane z naukami o zarządzaniu lub też wybitne osoby relprezentujące środowisko gospodarcze.

Tegorocznym Laureatem nagrody im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego jest Pani Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, profesor GWSH, pracownik katedry Finansów i Rachunkowości, a także członek Rady Polityki Pieniężnej NBP tej kadencji.

Rok akademicki otwarty!

Ważnym punktem uroczystości był niezwykle ciekawy wykład inauguracyjny dr. Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego zatytułowany „Jaka Unia po Brexicie?”.

Kończąc Inaugurację, JM Rektor GWSH życzył wszystkim pracownikom naszej Uczelni oraz studentom sukcesów i satysfakcji z pracy w Nowym Roku Akademickim.

- Wysoki Senacie, Szanowni Goście, Droga Młodzieży! Mam zaszczyt ogłosić nowy rok akademicki 2019/2020 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego za otwarty!

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na uroczystość oraz za wszystkie listy gratulacyjne, które z tej okazji nadesłali:

 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremier dr Jarosław Gowin
 2. Jego Ekscelencja Metropolita Katowicki, Arcybiskup Wiktor Skworc
 3. Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski
 4. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 5. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prof. dr hab. Robert Tomanek
 6. JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Prof. dr hab. Jarosław Janicki
 7. JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Prof. dr hab. Antoni Cygan
 8. JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
 9. JM Rektor Euroazjatyckiej Akademii Prawa w Auma Acie (Kazachstan), Prof. Zhalalairi Omirali
 10. JM Rektor Akademii im. Dżołdasbiekowa w Tałdykurganie (Kazachstan), Prof. Aralbayeva Ryszhamal
 11. JM Rektor Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Rivne (Ukraina), Prof. Wiktor Moszyński
 12. Jego Ekscelencja Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Izabella Wołłejko-Chwastowicz
 13. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Prof. dr hab. Andrzej Misiołek
 14. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Dr Piotr Zientarski
 15. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony
 16. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Dr Jerzy Grad
 17. Prezes Zarządu Business Consulting, Dr Krzysztof Wilgus
 18. Dyrektor Generalny Tommed w Katowicach, Pani Marta Bula
 19. Prezydent Katowic, Dr Marcin Krupa
 20. Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka –Szulik
 21. Konsulat Honorowy Kazachstanu w Katowicach, Artur Nizioł

 

Uroczysta Inauguracja: JM Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH; Prorektor ds. Kształcenia dr Joanna Strzelczyk-Łucka (z prawej) oraz Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju mgr Marta Adamczyk (z lewej).

Immatrykulacja studentów I roku. JM Rektor GWSH oraz Prorektor ds. Kształcenia, dr Joanna Strzelczyk-Łucka.

Wręczenie przez JM Rektora GWSH nagrody im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego Pani Prof. dr. hab. Grażynie Ancyparowicz, profesorowi GWSH, pracownikowi katedry Finansów i Rachunkowości, a także członkini Rady Polityki Pieniężnej NBP obecnej kadencji.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Tytuł wykładu: "Jaka Unia po Brexicie?”.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+