PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nasza Uczelnia została Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym

Drukuj

GWSH zdobyła uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego,specjalistycznego - VEC, w wersji papierowej i online.

Egzamin VEC

VEC (Vocational English Examinations) - to innowacyjny egzamin, potwierdzający umiejętności językowe w zakresie wybranego zawodu. W warunkach silnej konkurencji na rynku pracy może stać się punktem w CV dającym przewagę kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie.

GWSH- Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach otrzymała status Centrum, po uzyskaniu pozytywnej oceny Administratora Krajowego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez INTERVENG. Centrum egzaminacyjnym zostaje placówka, która spełnia wymagania i otrzymała autoryzację do przeprowadzania egzaminów VEC oraz nadzorowania ich przebiegu. Centrum egzaminacyjne – Center for Vocational English Examinations (CVEE) – dysponuje pełną infrastrukturą, tak w zakresie pomieszczeń, jak i możliwości technicznych, niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu VEC.

Gwarantowana jakość

Egzamin jest ściśle monitorowany przez INTERVENG oraz zatwierdzany przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination) z języka angielskiego jest dokumentem dokładnie odpowiadającymi aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, międzynarodowego rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+