Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nasza Uczelnia została Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym

Drukuj

GWSH zdobyła uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego,specjalistycznego - VEC, w wersji papierowej i online.

Egzamin VEC

VEC (Vocational English Examinations) - to innowacyjny egzamin, potwierdzający umiejętności językowe w zakresie wybranego zawodu. W warunkach silnej konkurencji na rynku pracy może stać się punktem w CV dającym przewagę kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie.

GWSH- Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach otrzymała status Centrum, po uzyskaniu pozytywnej oceny Administratora Krajowego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez INTERVENG. Centrum egzaminacyjnym zostaje placówka, która spełnia wymagania i otrzymała autoryzację do przeprowadzania egzaminów VEC oraz nadzorowania ich przebiegu. Centrum egzaminacyjne – Center for Vocational English Examinations (CVEE) – dysponuje pełną infrastrukturą, tak w zakresie pomieszczeń, jak i możliwości technicznych, niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu VEC.

Gwarantowana jakość

Egzamin jest ściśle monitorowany przez INTERVENG oraz zatwierdzany przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination) z języka angielskiego jest dokumentem dokładnie odpowiadającymi aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, międzynarodowego rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+