Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Doktoranci z Kazachstanu w naszej Uczelni

Drukuj

Troje pracowników akademickich z Kazachstanu otrzymało certyfikaty potwierdzające zrealizowanie stażu naukowego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Doktorancki staż naukowy z zakresu zarządzania i ekonomii został zrealizowany w ramach współpracy z Żetysuskim państwowym Uniwersytetem im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie. Troje młodych naukowców - Ainur Baltabayeva, Yeldar Saparov oraz Barkhudar Gussenov - gościło w naszej Uczelni przez miesiąc. Opiekunem merytorycznym stażu był Prof. nadzw. dr Stefan Dyrka, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Zarządzania i Marketingu GWSH. Projekt koordynował Dział Współpracy z Zagranicą.

Młodzi naukowcy z Kazachstanu uczestniczyli w różnych zajęciach (wykładach, konwersatoriach oraz seminariach) związanych z obszarem nauk o zarządzaniu. Ponadto mieli też czas i okazję zwiedzić ciekawe miejsca w naszym regionie.

Zakończenie stażu zostało uhonorowane certyfikatami, które uroczyście w Sali Senatu GWSH wręczył młodym naukowcom z Kazachstanu JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski. W miłej atmosferze podsumowano miesiąc pobytu doktorantów, którzy na koniec spotkania wręczyli Rektorowi GWSH oryginalny upominek, którym był tradycyjny strój rektorski noszony na uczelniach w Kazachstanie.

Staże młodych naukowców z Kazachstanu realizowane są cyklicznie w GWSH od ponad 7 lat. Są one efektem długoletniej, bliskiej współpracy z kilkoma tamtejszymi uniwersytetami.

Wręczenie certyfikatu przez JM Rektora GWSH

 

Wręczenie certyfikatu przez JM Rektora GWSH

 


Wręczenie certyfikatu przez JM Rektora GWSH

 

 Doktoranci  z Państwowego Żeutyskiego Uniwersytetu im. I. Żansugorowa w Tardykurganie na  stażu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

W stroju narodowym Kazachstanu Rektor prof. Krzysztof Szaflarski i opiekun naukowy  doktorantów  prof. Stefan Dyrka

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+