PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Certyfikat kompetencji. Nowe możliwości dla studentów AG

Drukuj

Od nowego semestru nasi studenci będą mogli wybrać i bezpłatnie studiować przedmiot spoza swojego kierunku. Zdobyte kwalifikacje zostaną potwierdzone w dyplomie ukończenia studiów.

„Certyfikat kompetencji z AG” to nowy projekt naszej uczelni. Dzięki niemu studenci mają szansę bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje wykraczające poza program kształcenia wybranego przez nich kierunku. Mogą wybrać przedmiot realizowany na innym kierunku studiów.

Zależy nam, aby w ten sposób wspierać studentów w ich rozwoju oraz realizowaniu pasji, zainteresowań czy zdobywaniu dodatkowych kompetencji. Interdyscyplinarność jest obecnie atutem bardzo cenionym przez pracodawców. Certyfikat to projekt realizowany co semestr.

Uzyskanie certyfikatu i wpis do dyplomu

Studiowanie przedmiotu dodatkowego wiąże się ze zdobyciem zaliczenia wg ogólnych zasad obowiązujących dla danego przedmiotu, określonych przez wykładowcę. Zaliczenie przedmiotu jest wpisywane do suplementu dyplomu ukończenia studiów licencjackich, jednolitych magisterskich lub uzupełniających magisterskich. Dodatkowo po zakończeniu semestru student otrzymuje certyfikat nabycia danej kompetencji.

Warunki uczestnictwa

W projekcie mogą wziąć udział studenci kierunków licencjackich, jednolitych magisterskich oraz uzupełniających magisterskich w AG.  W ciągu roku akademickiego student ma okazję realizować jeden dodatkowy przedmiot. Lista z przedmiotami do wyboru jest publikowana przez Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Karier. Tam również załatwiane są wszystkie formalności związane z wyborem dodatkowego przedmiotu.

Szczegóły uczestnictwa w projekcie oraz regulamin "Certyfikatu kompetencji z AG" są udostępniane przed rozpoczęciem się nowego semestru, na stronie: https://www.gwsh.pl/biuro-karier/biuro-karier-certyfikat-kompetencji.html

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+