Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

„Dla kariery”. Akcja GWSH

Drukuj

Biuro Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, od początku września przeszkoliło już 1500 uczniów szkół średnich w woj. śląskim. Tylko w tym semestrze planuje spotkać się z 3 tys. młodych ludzi.

Dla kariery. Akcja GWSH

Zajęcia, które w szkołach prowadzą specjaliści Biura Karier w GWSH, to warsztaty tematyczne. Dotyczą przygotowania do wyboru kierunku studiów i przyszłej ścieżki zawodowej oraz budowania kompetencji interpersonalnych i społecznych. Szkoły mogą wybierać spośród 18 tematów. Wśród nich jest m.in. warsztat pisania dokumentów aplikacyjnych, budowania pozytywnej samooceny, profilaktyki autoagresji czy uzależnień. Proponowane spotkania trwają 45 lub 90 min.

Biuro Karier GWSH

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku szkolnego, nasze Biuro Karier odwiedziło kilkanaście szkół. Doradcy zawodowi GWSH w każdej placówce realizują nierzadko nawet 10 godzin zajęć spotykając się z młodzieżą zarówno pierwszych, jak i ostatnich klas. W sumie do końca grudnia tego roku odwiedzimy kilkadziesiąt placówek i spotkamy się z 3 tys. uczniów.

- Dla nas są to bardzo ciekawe doświadczenie - zaznacza Katarzyna Ziółek-Jura z BK w GWSH.  – Młodzież często ma sporo pytań, swoje przemyślenia i wtedy możemy razem podyskutować. Np. na spotkaniach ze mną, bardzo aktywni są, kiedy podejmujemy trudne tematy zdrowia psychicznego, czy samooceny – dodaje.

Warsztaty organizowane przez Biuro Karier naszej Uczelni są bezpłatne. Spotykamy się z uczniami na terenie szkół, ale również zapraszamy do nas. Z doradcami BK można się skontaktować drogą e-mailową: biurokarier@gwsh.pl lub pod numerem telefonu: 32 35 70 553

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+